ATP: Svært at spå om afkast

ATP har i mange år været en noget støvet pensionsgigant med hovedsæde i Hillerød, der helst holdt sig længst muligt væk fra enhver politisk følsom debat.

Fem skarpe

I kølvandet på regeringens såkaldte Bremer-rapport, der beskrev muligheden for et frit pensionsvalg, er ATP og dermed direktør Lars Rohde nu gået langt mere i offensiven med undersøgelser, der ofte vækker irritation hos de private pensionsselskaber.

Hvorfor gør I det, Lars Rohde ?

»Pension er kommet højere op på den politiske dagsorden. Og vi har måttet erkende, at der hos mange er en forholdsvis beskedent indsigt i pensionsforhold. Derfor forsøger vi at formidle en række oplysninger, men selvfølgelig også indirekte en holdning. Vi har faktisk fået mange positive reaktioner, fordi undersøgelserne ikke er pakket ind i voldsom megen teknik, men i en forholdvis tilgængelig form.«

Er det ikke unfair, når I kun tager hensyn til omkostningerne og ikke til afkastet i Jeres undersøgelse?

»Det er rigtigt, at både afkastet og omkostningerne er med til at bestemme størrelsen af vores pension. Problemet er imidlertid, at det er meget vanskeligt at påpege nogen langsigtet systematik i afkast. Al erfaring viser, og det er der jo også eksperter, der siger i vores undersøgelse, at hverken en pensionskasse eller en investeringsforening systematisk kan klare sig bedre end konkurrenterne mange år i træk. Derfor bliver udgifterne til administration meget afgørende, og det er blot dette, som vi meget gerne vil henlede opmærksomheden på.«

Er det ikke som at sammenligne æbler og pærer, når I sammenligner jeres administrationsudgifter med private pensionsselskaber, som har langt større udgifter, fordi de har flere valgmuligheder?

»Det er da rigtigt, at ordningerne er meget forskellige. Og det redegør vi altså også for. Men hvis det gælder om at dække et grundlæggende pensionsbehov, så er det vel diskutabelt, hvor stort et behov den enkelte har for variation. Hvis man alligevel ikke bruger de mange ordninger, men alligevel betaler for dem, så kan man jo diskutere visdommen i det. Og i den sammenhæng mener jeg ikke, at det er at sammenligne æbler og pærer.«

I skal jo selv til at indføre unit link, som kommer til at koste penge. Så vil jeres omkostninger også stige de kommende år?

»Ja, det er korrekt. Vores omkostninger vil komme til at koste i underkanten af 200 millioner kroner i løbet af de næste par år.«

Er Jeres undersøgelse ikke reelt en afledningsmanøvre, fordi Jeres afkast har været så dårlige de sidste par år ?

»Det er rigtigt, at vores afkast ikke har været så gode de sidste år. Men det kan man forhåbentlig ikke sige om 10-20 år. Afkast er svære at spå om, hvilket er veldokumenteret. Det eneste, som er sikkert på den lange bane, er omkostninger. Og derfor er det så vigtigt at have omkostningerne under kontrol.