ATP: Skatten ville være meget højere uden os

ATP skyder igen på Finansrådet. ATP mener, at skatten vil stige betydeligt, hvis der ikke findes en obligatorisk pensionsordning.

ATP mener, at skattetrykket vil stige markant, hvis Finansrådets forslag om at »demontere« ATP bliver en realitet.

Dermed slår ATP - der med en formue på næsten 300 milliarder kroner er Danmarks suverænt største pengetank - igen mod de hårde udfald, som Finansrådets formand Peter Straarup fra Danske Bank afleverede på Finansrådets årsmøde.

ATPs formand, direktør Jørgen Søndergaard fra Socialforskningsinstituttet, peger på, at selve indretningen af ATP er et anliggende for Folketinget og arbejdsmarkedets parter.

»Når det så er sagt, så skal man være opmærksom på, at ATP har en særlig rolle i det danske pensionssystem. ATP udgør en væsentlig del af grundforsørgelsen i alderdommen. Sådan vil det blive ved med at være for store grupper i mange årtier frem,« siger Jørgen Søndergaard.

Sikrer en rimelig alderdom
ATPs formand henviser til, at vismændene har udarbejdet analyser, der viser, at ATP også i år 2030 og 2040 for store befolkningsgrupper stadig vil være den vigtigste pensionskilde bortset fra folkepensionen.

»Det vil ATP være, fordi der er tale om en obligatorisk ordning. Derfor kan man også sige, at hvis der ikke fandtes ATP eller en lignende obligatorisk ordning, som omfattede hele arbejdsmarkedet inklusive de lavest lønnede, så er det svært at forestille sig, at man kan undgå at udskrive betydeligt højere skatter. Jeg går naturligvis ud fra, at man også fremover ønsker at bevare et velfærdssamfund, hvor såkaldt almindelige mennesker også skal sikres en rimelig alderdom,« siger Jørgen Søndergaard.

Kunne den opsparing, som ATP modtager, ikke bare betales til bankerne i stedet for?

»Peter Straarup kritiserede netop, at ATP-ordningen var obligatorisk. Princippet med, at ordningen er obligatorisk har netop været afgørende for, at der er en form for grundforsørgelse. Det kan man selvfølgelig lade være med, men så skal man bare være forberedt,« siger Jørgen Søndergaard.

Støtte fra aktionærer
ATP får også kontant opbakning fra Dansk Aktionærforening, der fremhæver, at ATP forvalter pensionspengene langt billigere end de kommercielle pensionsselskaber.

»Normalt er jeg slet ikke tilhænger af nogen form for monopol eller lignende. Men når ATP kan forvalte pensionspengene 10-20 gange billigere end bankerne, så bliver jeg altså blød i knæene,« siger Claus Silfverberg, direktør i Dansk Aktionærforening.

Claus Silfverberg mener, at det nuværende system, hvor ATP sørger for en form for grundpension, fungerer fint.

»Jeg kan godt forstå bankernes problem, fordi de skal kæmpe om kunderne, mens alle skal indbetale til ATP. Men omvendt er det jo en kendsgerning, at når jeg placerer mine pensionspenge i banken, så skal jeg være med til at betale for bankens kamp mod andre pengeinstitutter om markedsandele. Det undgår man helt i ATP, og set med forbrugerbrillerne på er jeg derfor meget positiv overfor ATP,« siger Claus Silfverberg.