ATP sælger Carlsberg-aktier

Den samlede beholdning kan opgøres til 277.254 A-aktier og 2.911.830 B-aktier. Tidligere stod ATP m.fl. noteret som ejer af

9,99 pct. af kapitalen og 2,39 pct. af stemmerne. RB-BørsenGodt resultat i ValueInvest

Investeringsforeningen ValueInvest

fik et godt år i 2001, og bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende. Således viser forrentningen i afdelingen

ValueInvest Blue Chip Value en forrentning på 20,6 pct., afdelingen ValueInvest Global forrentede kapitalen med 15,6 pct., mens afdelingen

ValueInvest Japan fik en negativ forrentning på 3,5 pct. De tilsvarende forrentningsprocenter for Morgan Stanleys Verdensindeks

er -12,8 og for Nikkei-indekset -29,8. Formuen er steget med næsten 50 pct. i årets løb og udgjorde ved udgangen

af 2001 221 mio. kr. Samtidig er omkostningsprocenten lavere end i 2000, anfører foreningen. Der betales udbytte på 2,50

kr. for så vidt angår Blue Chip Value, mens de to andere afdelinger ikke betaler udbytte. RB-Børsen

Nyt

princip giver 146 mio. kr.

Et nyt overskudsprincip i Topdanmark Livsforsikring giver Topdanmark en engangsindtægt på 146

mio. kr, meddelte selskabet torsdag.


Det er Finanstilsynet, der har pålagt selskabet at ændre det hidtil anerkendte

overskudsprincip i Topdanmark Livsforsikring, således at egenkapitalforrentningen ikke længere tager udgangspunkt i kontorenten.


Forsikringsselskabet

ændrer derfor overskudsprincippet, så overskuddet fremover afhænger af det opnåede afkast. Det vil medføre,

at resultatet af livsforsikringsaktiviteterne bliver mere volatilt, men vil dog ikke medføre en lavere egenkapitalforrentning

af livsforsikringsaktiviteterne, lyder vurderingen fra Topdanmark. Finanstilsynet har samtidig givet mulighed for, at der foretages

en regulering fra årene 1995 til 2001, hvilket medfører engangsgevinsten på 146 mio. kr., der vil blive bogført

i første kvartal 2002.


Investeringsafkastet i 2001 var på 5,1 pct. efter pensionsafkastbeskatning, hvilket betegnes

som tilfredsstillende. RB-BørsenAnbefaling af NovozymesSydbank fastholder sin købsanbefaling af Novozymes

i en kommentar til onsdagens regnskab fra enzymvirksomheden for 2001. Salget af vaskemiddelenzymer er fortsat under pres, konstaterer

Sydbank, men der er udsigt til en bedring i 2002 på grund af nye produktlanceringer samt det forhold, at en stor del at 2002-salget

allerede er kontraktsikret, skriver Sydbank. Banken venter også fortsat høje vækstrater i salget af foderenzymer

og fødevareenzymer.


Den mindre afhængighed af de store vaskemiddelproducenter giver Sydbank anledning til at reducerer

risikofaktoren i aktien, der får kursmålet 190. RB-BørsenKæmpetab i DaniscoDanisco tabte onsdag

over en halv mia. kr. på selskabets aktiepost i det amerikanske biotek- og enzymselskabet Genencor, som Danisco ejer 42,5 pct. af.


Aktien

i Genencor faldt onsdag ikke mindre end 19 pct. i kølvandet af selskabets regnskab for fjerde kvartal 2001, der blev offentliggjort

sendt tirsdag. Således sluttede Genencor-aktien i 10,10 dollar på Nasdaq-børsen i New York efter et fald på

2,37 dollar. Med en ejerandel på 42,5 pct. svarer det til et tab for Danisco på 518 mio. kr. alene på gårsdagens kursfald.

Siden årsskiftet er værdien af Daniscos Genencor-aktier faldet med ikke mindre end 1,28 mia. kr. RB-Børsen