ATP mistede 21,7 mia. kr. i 2001

En af Danmarks største institutionelle investorer, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), og Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP), som ATP administrerer, blev hårdt ramt af nedturen på de internationale finansmarkeder sidste år.

ATP tabte før bonus 21,7 mia. kr. på baggrund af et negativt investeringsafkast på 2,6 pct., og DMP tabte 234 mio. kr. på baggrund af et negativt markedsmæssigt afkast på 3,2 pct.

Ritzau