ATP gransker priser i Invest-foreninger

ATP vil blande sig i debatten om hvilke investeringsforeninger, der har høje eller lave omkostninger. Det undrer direktørerne fra landets to største foreninger, Danske Invest og Nordea Invest.

Læs mere
Fold sammen
ATP vil nu uddele kongekroner - karakterer - til samtlige 507 afdelinger hos de danske investeringsforeninger. Det sker for at skabe et samlet og klart overblik over det ellers meget uigennemskuelige virvar af omkostninger hos alle danske investeringsforeninger.

Men både administrerende direktør Carsten Koch fra Danske Invest, og direktør Claus Jørgensen fra Nordea Invest er »forundret« over initiativet.

Carsten Koch mener slet ikke, at et statsligt organ som ATP bør bruge penge på den slags og blande sig i et område, der ikke er deres.

Han peger også på, at der i forvejen findes en hel stribe af andre herhjemme, som sammenligninger omkostninger hos investeringsforeninger.

I første omgang var planen da også kun, at ATP ville uddele kongekroner til det udvalg af fonde, der fra nytår kan handles på folkebørsen. Men systemet med kongekroner kommer nu til at gælde samtlige 507 danske afdelinger, og altså også mere end 300 afdelinger, som slet ikke skal være en del af folkebørsen.

»Det skyldes,« siger vicedirektør hos ATP, Keld Nicolaisen, »at vi gerne vil gøre folkebørsen til en forbrugerportal og skabe større gennemskuelighed. Tidligere har det været for kompliceret for langt de fleste at sammenligne omkostningerne, fordi de er sammensat af en række delelementer.«

Han tilføjer, at alle nu får mulighed for at sammeligne omkostninger hos de afdelinger, der er med på folkebørsen, med de som står uden for, hvilket er i tråd med de politiske ønsker om at skabe større åbenhed.

Kroner for prisen
Det er tvangsopsparingen SP, som 3,3 millioner danskere fra nytår vil kunne investere på egen hånd på folkebørsen i et udsnit af danske og udenlandske fonde fra investeringsforeninger.

Afdelingerne får tildelt fra én til fem kongekroner, alt efter hvor dyre de er. Jo flere kroner, jo billigere er afdelingen.

Men Carsten Koch fra Danske Invest mener slet ikke, det er nødvendigt at lave den slags systemer:

»Vi har i forvejen mindst fire andre herhjemme, der rater investeringsforeningerne. Det gør både Morningstar, Investigate og Kirstein Finans. Dertil kommer InvesteringsForeningsRådet, som oplyser om alle omkostninger og afkast.«

Carsten Koch finder det tilmed forkert, at ATP også vil uddele kongekroner til afdelinger, der slet ikke har noget med folkebørsen at gøre.

»De skulle hellere bruge penge på at oplyse om deres egne systemer og fortræffeligheder. ATP har også sine egne fonde, som let kan blive dem, der har de laveste omkostninger. Men det skyldes jo alene, at de skal administrere tvangsinddreve midler. Vi andre skal kæmpe for at få kunder og opsparing, hvilket koster penge til blandt andet markedsføring. Jeg kan derfor godt være bekymret for de mindre foreninger, hvis omkostninger er høje. De kan blive stillet dårligere i konkurrencen som følge af dette,« siger Carsten Koch.

Holder ikke vand
Direktør Claus Jørgensen fra Nordea Invest, siger, at det står enhver frit for at sammenligne omkostninger på danske investeringsforeninger.

»Hvis ATP vil bruge deres penge på det, så må de selv om det. Men jeg kan have min tvivl, om beregningerne holder vand. Det er meget svært at se og kende alle omkostninger, så man kan være bekymret for, om ATP kan gøre dette på en forsvarlig måde,« siger han.

Hele 3,3 millioner danskere med tvangsopsparing hos ATP får fra nytår frihed til at flytte pengene til en bank eller andet sted. Alle, som har over 5.000 kroner i SP-penge, tilbydes også at investere dem selv via folkebørsen.