Arrivas tog trodser alle odds

Relativ succes: Selv om Arrivas togdrift i Holland efter alt at dømme er en elendig forretning, får selskabet det bedste ud af ældgammelt materiel og leverer en markant bedre service end de hollandske statsbaner.

GRONINGEN

Kontrolløren fløjter, dørene smækker i, og toget begynder langsomt at rulle ud af byen Groningen. Vi er ombord i morgentoget mellem Groningen og Nieuweschans i det allernordligste Holland midt i den tætteste morgenmyldretid.

I togene ind til byen må de fleste passagerer stå op, fordi det delvist Arriva-ejede togselskab Noordned ikke har togsæt nok til at klare presset i myldretiden. Men på denne afgang ud af byen er der plads nok, hvilket til gengæld giver mulighed for at betragte togvognens indretning nærmere.

Kupeen ligner ved første øjekast noget, der i Danmark ville betegnes som hip retrostil inspireret af 1970erne. Årstallet er ikke helt forkert, og alderen er også forklaringen på, at man ved nærmere eftersyn kan se, at toget er slidt godt og grundigt efter over 20 års brug.

Men det er ikke kun togenes visuelt tvivlsomme udtryk, der står i vejen for at give passagererne et optimalt indtryk af togrejsen.

På grund af alderen går lokomotiverne og togvognene tit i stykker, hvilket er en alvorlig klods om benet på togselskabet.

Men på trods af, at toget ligner en kandidat til en særudstilling på et jernbanemuseum, er afgangen fra Groningen rettidig, og det sætter passagererne og amtet, som har kontrakt med Noordned, pris på.

95 ud af 100 afgange fra Groningen til Nieuweschans afgår rettidigt. Til sammenligning er det i visse perioder kun hvert tredje tog fra de hollandske statsbaner, NS, der kører til tiden.

I gennemsnit er Noordneds regularitet 89,9. På de strækninger, hvor Noordneds ligger under 90 procent i rettidige afgange, skyldes det fortrinsvis, at selskabet må vente på de forsinkede tog fra NS.

At det er lykkedes for Arrivas hollandske togselskab, Noordned, at opnå en samlet regularitet på 89,9 procent ligner et mirakel i Hollland, hvor trafikministeren netop har afsat statsbanernes samlede bestyrelse, fordi selskabet ikke kunne leve op til at overholde køreplanerne i mindst 80 procent af afgangene.

Krav

For Noordneds succes er opnået på trods af, at de nedslidte lokomotiver og togvogne rider selskabet som en mare. I sommer var eksempelvis 25 ud af 60 togsæt gået i stykker, hvilket skabte store forsinkelser og udløste bøder i millionklassen til Noordned. Bøder, som er med til at ødelægge Arrivas fortjeneste på den hollandske togdrift.

»Jeg ved ikke, om det er bøderne, der gør det, men jeg ved i hvert fald, at Noordned er bedre til at overholde køreplanerne, end NS er. Det betyder meget for mig,« siger den studerende Hans Felder, som dagligt bruger toget mellem Groningen og Nieuweschans.

For Groningen Amt har privatiseringen af togdriften betydet en masse arbejde, men også muligheder for at stille en række krav, som der ikke var mulighed for at stille, mens statsbanerne udførte opgaven.

»Ser man bort fra de problemer, som det nedslidte materiel udgør, har det været en succes at lade Arriva overtage togdriften. Vi ved, at de gør en stor indsats, og at de ikke er skyld i, at det gamle materiel bryder sammen,« siger Harm Frontjes, fuldmægtig i kontoret for trafik og transport i Groningen Amt.

»Vi betaler for den service, vi får. Når vi for eksempel ved kontrolbesøg konstaterer, at Noordned ikke tilbyder passagererne de sæder, der står i kontrakten, skal vi betale mindre. Det er et meget velfungerende system,« siger han.

Også i det hollandske trafikministerium er der tilfredshed med den private togdrift.

»Der skal findes en løsning på de nedslidte tog, og det skal ske hurtigt. Men vi mener, at Noordned har bevist, at det kan lade sig gøre at få høj kvalitet for pengene ved at lade en privat operatør udføre opgaven. Man kan sige, at Noordned har fået meget mere ud af det nedslidte materiel, end de hollandske statsbaner har formået,« siger Hans van Deyk, projektleder i det hollandske trafikministeriums kontor for decentralisering af regional togservice.

den uafhængige stiftelse

Vervoer Coördinatie Centrum (VCC)