Arrivas indtog

Læs mere
Fold sammen
Det var ellers tæt på at gå anderledes. DSB indleverede angiveligt det billigste tilbud. Men den konservative trafikminister

Flemming Hansen valgte alligevel Arriva, fordi ministeriets regnedrenge ikke troede på den gamle statsinstitutions beregninger.

Og han fik opbakning fra sin socialdemokratiske forgænger, Jakob Buksti, der gik endnu videre end sin efterfølger. Han

kaldte ligefrem DSB''s udspil for et "Combus-tilbud".


Det er på sin vis forståeligt, at udfaldet af licitationen

om den jyske regional-trafik, har vakt uro i DSB, hvor bestyrelsesformanden, fhv. trafikminister Knud Heinesen har "stillet sit

mandat" til rådighed. For DSB er afgørelsen problematisk. For når DSB mister togtrafik, bliver det dyrere

at opretholde de stabsfunktioner, som i dag betjener koncern-ledelsen i DSB-hovedkontoret i Sølvgade. Og det er i øvrigt

heller ikke rart at blive beskyldt for ikke at kunne regne.


Det handler da også snarere om, at DSB har lagt en række

optimistiske forudsætninger til grund for sit tilbud - bl.a. en kraftig stigning i passagermængden på de berørte

strækninger. Desuden forventedes en løntilbageholdenhed hos personalet, som man ikke tidligere har set hos DSB.


Samlet

set har Trafikministeriet altså vurderet, at DSB''s tilbud ville skabe et større minus, end DSB selv vurderer. Nu nøjes

DSBs hovedaktionær, staten, i stedet med at spare de ca 500 mio. kr. på togbetjeningen i det jyske, som Arriva har kunnet

stille i udsigt.


Trods nederlaget bør DSB arbejde fortrøstningsfuldt videre. I dag drives DSB på privatøkonomiske

præmisser og aflægger regnskab efter aktieselskabslovens regler. Det må anerkendes, at DSB i løbet af de

sidste fem år er blevet langt mere effektivt. Også servicen er blevet forbedret.


Ved kommende licitationer bør

det gamle statsselskab derfor være i stand til afgive troværdige tilbud, der samtidig kan konkurrere. Et slag er tabt,

men der er tid til at vinde et nyt. Steno