Arla tjente mindre

Mælkeproduktion: Arla Foods tjente mindre i 1. halvår. Men trods et fald i indtjeningen venter stormejeriet kun begrænset fald i afregningen til producenterne. Det er dog ingen trøst for mælkebønderne, der er hårdt presset af faldende indtjening.

Arlas mælkeproducenter, der længe har klaget over faldende indtjening på grund af stigende driftomkostninger, skal ikke regne med højere priser i år. Tværtimod falder priserne lidt. Og dermed får mælkeproducenterne, der hører til de danske bønder, der har haft den laveste indtjening i de sidste tre til fire år, endnu et hårdt år.

I løbet af få år ventes Danmarks 8.000 mælkeproducenter at være reduceret til 5.000. Kun de største og mest effektive overlever. Af Arlas netop udsendte halvårsresultat fremgår det tydeligt, at selskabets indtjening er faldende.

Men trods en lavere indtjening i første halvår af 2001/2002 og de kraftige fald på verdensmarkedspriserne på bl.a. skummetmælkspulver, smør og ost venter Arla Foods dog kun i begrænset omfang at sænke mælkepriserne til mælkeproducenterne i forhold til sidste år.

»Vores forventning er at kunne nå det budgetterede resultat i indeværende år, selv om indtjeningen er under pres,« siger adm. direktør Jens Bigum.

I første halvår, der sluttede 31. marts, omsatte Arla for 16 mia. kr., uden at datterselskabernes omsætning var medregnet. Overskuddet blev som budgetteret på 425 mio. kr.

Som følge af stærkt faldende verdensmarkedspriser oplever både tyske, engelske og new zealandske bønder et kraftigt fald i afregningerne fra deres mejerier. Det slipper Arlas 7.000 andelshavere for. I hvert fald ifølge de foreløbige udmeldinger fra hovedsædet i Århus. Men det er et åbent spørgsmål, om det danske mejeriselskab ikke bliver nødt til at reducere afregningspriserne i samme takt som sine udenlandske konkurrenter. Arla synger imidlertid fortsat sin gamle sang om, at selskabet er i stand til at tjene gode penge på højt forædlede produkter.

»Det er ikke mindst i perioder med faldende verdensmarkedspriser, at Arlas strategi om at satse hårdt på de forædlede produkter skal stå sin prøve,« siger koncernchef Jens Bigum.

Sidste års gunstige markedsforhold med høje priser på bl.a. mælkepulver betød, at Arla kunne hæve afregningspriserne i forhold til året før.

Det er den øgede produktion af mælk i bl.a. New Zealand, der i modsætning til Danmark og de øvrige EU-lande ingen loft har over sin mælkeproduktion, der er medvirkende årsag til en øget verdensmarkedsproduktion og dermed vigende efterspørgsel på billig ost og pulvermælk fra fødevareindustrien.