Arbejdstid er velfærd

Minikronik. Der er også behov for en gennemgang af hele overførselsindkomstsystemet, så det uden undtagelse kan betale sig at arbejde, skriver dagens kronikør.

Riget fattes arbejdsdygtige personer. Det er nutidens, og fremtidens, suverænt største udfordring. Problemet er blevet endevendt i diverse rapporter lige fra velfærdskommissionen over de økonomiske vismænd til HTS' egne medlemsanalyser. Og konklusionen er entydig og klar: Skal den danske velstand opretholdes, er det afgørende, at udbuddet af arbejdskraft ikke får lov til at falde i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Med andre ord skal der gøres noget aktivt. Og der er behov for handling nu, for manglen på arbejdskraft er allerede i dag en hyppig gæst i virksomhederne. HTS' seneste analyse af problemet viser, at 58 procent af HTS' medlemmer har manglet arbejdskraft inden for de seneste måneder.

Det svarer til, at knap 8.000 jobs ikke har kunnet besættes. 31 procent af disse virksomheder har sagt "nej tak" til ordrer. Det har kostet det danske samfund knap 6 mia. kr. Nok er Danmark et rigt samfund, men vi har ikke råd til en sådan ødselhed i ret lang tid. For når kunderne ikke kan få afsat deres ordrer til en virksomhed, så går de videre til den næste, og det vil i praksis ofte sige til udlandet. Og når virksomhederne igen har plads i ordrebøgerne, så er kunden væk, og så mærkes tabet ekstra hårdt.

Derfor er der behov for handling her og nu. Jeg anerkender, at velfærdsforliget hæver pensionsalderen og udskyder det tidspunkt, hvor raske og rørige medarbejdere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Jeg anerkender, at østaftalen er blevet lempet, at jobkortordningen er blevet forbedret, og at der efterhånden er en greencard-ordning på vej. Og jeg anerkender ligeledes, at skatten på arbejde er blevet lettet over de senere år svarende til et øget arbejdsudbud i størrelsesordnen 15.-20.000 personer.

Det er alt sammen gode tiltag, men desværre er der tale om symptombehandling, som langt fra er tilstrækkeligt til at opretholde det nuværende velstandsniveau. Der er brug for kraftigere handling.

Der er brug for hurtigere handling. Og der er brug for mere direkte handling. Først og fremmest må politikerne stille sig foran befolkningen og forklare denne, hvorfor der er behov for handling med det samme. Det har før kunnet lade sig gøre. Danmark skal være i stand til at tiltrække dygtige mennesker fra udlandet, og det skal være attraktivt at yde en ekstra indsats enten i form af at uddanne sig eller at give et ekstra nap med, når det brænder på. Og det er det ikke, når staten beslaglægger hen ved 2/3 af gevinsten. I den forbindelse er det vigtigt at gøre sig klart, at udlandet ikke står stille.

Den socialistiske regering i Spanien har for eksempel netop foreslået en nedsættelse af den øverste marginalskat til 43 procent. Og hvad er det lige der gør, at udlændinge skal vælge Danmark frem for Spanien? Vejret, vinen eller skatten?

Der er også behov for en gennemgang af hele overførselsindkomstsystemet, så det uden undtagelse altid kan betale sig og betale sig godt at arbejde. Der er i dag ingen grund til, at raske og rørige mennesker ikke er i arbejde.

Og vi har ikke råd til at opretholde et system, hvor hver enkelt nyfødt over et livsforløb koster samfundet 800.000 kr. Så konklusionen er klar, der er brug for handling. Og det bliver hverken lettere eller billigere at udskyde de nødvendige ændringer.