Arbejdsmiljøet forbedres med fuld fart

Da virksomheden Mini Crosser A/S for to og et halvt år siden besluttede sig for at arbejde hen imod en miljøcertificering,

blev arbejdsmiljøet straks fra start integreret i arbejdet.


- Vi vurderede, at det var næsten gratis at få

arbejdsmiljøet med ind i arbejdet, når vi nu alligevel skulle til at gennemgå alle processer i huset, forklarer

Børge Pedersen, der står for virksomhedens miljø og produktudvikling.

Omkostningsneutral

Vurderet under ét

er det hans påstand, at miljøtiltagene de sidste par år har været omkostningsneutrale. Alene overgangen fra

en spraylim til vandbaseret lim gav en enorm besparelse. Spraylimen kostede 100 kr. pr. dåse. Den vandbaserede lim koster 11

kr. literen.


Forbedringer af arbejdsmiljøet kan ikke i samme grad måles præcist. Alligevel vurderer Børge

Pedersen, at der er mange penge at hente. Ikke mindst forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø vil have stor effekt, mener

han.


- Jeg tror generelt, at det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden bliver en langt større udfordring end det fysiske

arbejdsmiljø. Den kortere arbejdstid betyder, at vi skal nå mere og mere, når vi er på jobbet, og det vil

uværgeligt give øget risiko for stress. Det er vigtigt at få skabt et godt psykisk arbejdsmiljø af flere

grunde, men også af økonomiske årsager. Glade og tilfredse medarbejdere er ganske enkelt mere effektive, og vi

har brug for effektiviteten, forklarer Børge Pedersen.

Private problemerHos Mini Crosser nøjes man ikke med at

betragte arbejdslivet isoleret i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Har medarbejderne private problemer, vil det smitte

af på arbejdet, lyder ræsonnementet.


Derfor hjælper virksomheden gerne med professionel assistance, hvis en medarbejder

f.eks. skal gennem en skilsmisse.


Arbejdsmiljøet er dog også det mere håndgribelige og fysiske, og her har Mini

Crosser arbejdet tæt sammen med det lokale arbejdstilsyn og BST. Det gør man i øvrigt fortsat.


- En miljøindsats

stopper aldrig. Det er en vedvarende proces. Vi satser på at reagere så hurtigt som muligt, hvis medarbejderne kommer

til os med gener, tilføjer Børge Pedersen.


Her og nu hænger der i kantinen et opslag, hvoraf det fremgår,

at nogle medarbejdere har klaget over smerte i hoved, nakke og skuldre. Derfor tilbydes samtlige medarbejdere, at de kan få

deres arbejdsplads vurderet af en ergoterapeut eller en fysioterapeut fra BST. Indtil videre har tre medarbejdere bedt om en vurdering.


Den

konsekvente satsning på en forbedring af arbejdsmiljøet har også resulteret i helt uventede problemstillinger.

Smittefare?Mini

Crosser fremstiller ikke kun køretøjer til handicappede, men reparerer dem også, og her opstod en speciel situation.


En

medarbejder blev nervøs for, om der kunne være en smitterisiko forbundet ved dette arbejde, hvis der eksempelvis var

sårsekreter på sæderne.


Mini Crosser tog straks kontakt til BST, hvor man hurtigt kunne afdramatisere situationen.

Tager man visse forholdsregler som f.eks. at benytte engangshandsker, er risikoen lig nul.


- Det var ikke nogen stor sag, men

det viser alligevel, at man med målrettet miljøarbejde ofte ryger ind i situationer, man ikke lige har været bevidst

om, siger Børge Pedersen.


Miljøindsatsen er i øvrigt også en evig jagt på alle de hjælpestoffer,

der anvendes i produktionen.

Alkohol og røgDerimod er virksomheden endnu ikke begyndt at jagte alkohol eller cigaretter.


-

Vi har ikke konstateret et eneste problem med alkohol. Derfor har vi endnu ikke sat det på dagsordenen. Hvad angår rygning,

har vi ikke formuleret en skriftlig rygepolitik, men vi har da flere områder på virksomheden, hvor rygning ikke er tilladt,

forklarer den miljøansvarlige.


Sammen med sikkerhedsrepræsentanten har han selv deltaget i et sikkerheds- og miljøkursus.


Han

er ganske godt tilfreds med medarbejdernes engagement i miljøarbejdet.


- Det er vigtigt, at alle arbejder i samme retning,

og her må jeg sige, at medarbejderne har vist stor entusiasme, tilføjer Børge Pedersen.


Mini Crossers miljøindsats

blev ikke mindst foranlediget af stigende miljøinteresse blandt kunderne.


- Vi fik flere og flere henvendelser, der gik

på vores eventuelle miljøpolitik. Den havde vi ikke for to og et halvt år siden. Nu har vi den tilfredsstillelse,

at mange af kunderne kvitterer ved at sige, at vi er blandt de leverandører, som er nået længst!