Arbejdsmiljø-uddannelsebør tilpasses

Butikssektoren har ikke behov for en arbejdsmiljøuddannelse, som varer

fem dage. Branchen er karakteriseret ved kun i meget ringe omfang at have arbejdsmiljøproblemer. Skadesstatstistikkerne fra

Arbejdstilsynet viser da også, at der kun i meget ringe omfang forekommer arbejdsskader i butikkerne sammenlignet med de fleste

andre brancher.


Samtidig udgør kravet om, at små butikker skal sende både en sikkerhedsrepræsentant

og en sikkerhedsleder på kursus i en uge en stor økonomisk og praktisk byrde. Arbejdsmiljøkurserne koster i dag

minimum 5.000 kr. per deltager. Arbejdsgiveren skal betale deltagernes ophold, kursus og skal samtidig selv bære den tabte arbejdsfortjeneste.


Dansk

Handel & Service finder derfor ikke, at der er overensstemmelse mellem kravet til handelsbranchen om, at den skal deltage i et

fem dages arbejdsmiljøkursus med de store ulemper det indebærer, og så det forhold at branchen er karakteriseret

ved meget få arbejdsrelaterede ulykker.


Derfor bør arbejdsmiljøuddannelsen for handelsbranchen forkortes

til to dage og rettes mod branchens behov.