Arbejdsgivere: Det går den rigtige vej

Dansk Arbejdsgiverforening roser regeringen for at have lagt den rigtige linje for virksomhederne.

- Det er meget positivt, at man ikke belaster virksomhederne med nye typer af omkostninger ved at beskæftige medarbejdere.

Det er et afgørende brud med de foregående finanslovsforslag.

Stigninger i en række eksisterende ordninger vil i forvejen belaste virksomhederne og dermed den danske konkurrencekraft, siger DA-direktør Henrik Bach Mortensen.

Han henviser bl.a. til forhøjelsen af betalingen til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, der koster arbejdsgiverne 600 millioner kroner ekstra i 2002, hvortil kommer en forhøjelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond på 144 millioner kroner.

Eneste torn på rosen er ifølge DA den planlagte forlængelse af barselsorloven til 12 måneder, fordi det påvirker arbejdsstyrken.

- Den negative påvirkning af arbejdsstyrken forværres yderligere, hvis ikke man kan få sine børn passet efter 6 måneders barselsorlov. Så bliver der tale om orlovstvang, siger Henrik Bach Mortensen.

Ritzau