Apotekerforening ransaget i konkurrencesag

Apoteker og leverandører mistænkes for konkurrencebegrænsende aftaler ved rekonstruktioner af apoteker i økonomisk krise.

Læs mere
Fold sammen
For at undgå personlig konkurs tvinges danske apotekere i økonomiske problemer til at indgå konkurrencebegrænsende aftaler med deres leverandører.

Ifølge apotekernes leverandører er det den mistanke, der i går morges fik Konkurrencestyrelsen til at lave koordinerede »dawn-raids« mod leverandørernes hovedkontorer. Også hos Danmarks Apotekerforening Bredgade-palæ mødte medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen op og beslaglagde dokumenter.

»Styrelsen må tro, hvad de vil, men der er ikke noget at komme efter,« siger Jan Bonde, administrerende direktør for Nomeco.

Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger mistænkes leverandører og apotekerforeningen for at bryde konkurrencelovens paragraf 6, som handler om konkurrencebegrænsende aftaler.

Det er de redningsaktioner, som Apotekerforeningen og leverandørerne i fællesskab udfører for økonomisk trængte apoteker, der har påkaldt sig myndighedernes opmærksomhed. Siden 1997 har Apotekerforeningen været mellemmænd i en række aftaler mellem trængte apotekere og leverandører.

Forening træder til
Når et apotek kommer på økonomisk glatis og bliver insolvent, træder apotekerforeningen til med rådgivning om, hvordan konkurs kan afværges. Ved redningsaktionerne spiller leverandørerne, som har store tilgodehavender i klemme, en vigtig rolle.

Aftalerne handler om, at hvis apotekeren gør en indsats for at redde sin virksomhed - herunder med bidrag fra sin privatøkonomi - så garanterer leverandørerne, at de ikke vil erklære apotekeren personligt konkurs, hvis apotekeren pensioneres inden leverandørerne har fået deres fulde tilgodehavende.

Stærkere økonomi
For nogle år siden var over 30 apoteker i økonomisk uføre. I dag er apotekernes økonomi langt stærkere, og dermed opstår der færre sager. Apotekerforeningen oplyser, at i alt 13 apotekere har en aftale med en eller flere grossister. Fem af de 13 apotekere er snart solvente igen.

»Aftalerne minder om den binding, der er mellem bankkunder og banken - og aftalen kan derfor også opsiges når som helst af apotekeren. Men er der den mindste tvivl om aftalernes lovlighed, så vil jeg være den første til at kræve de nødvendige ændringer,« siger Paul Bundgaard, formand for Danmarks Apotekerforening.

»Konkurrencestyrelsen er faldet over en ordning, der er under afvikling. Nu vælger styrelsen at gribe ind på en lidt hårdhændet måde,« siger Ulrich Jansen, administrerende direktør for Max Jenne, som mener, at ordningens gensidige nytte overstiger ulemperne.

Men redningsaktionerne kan også udlægges negativt. For en leverandør kan en redningsaktion være en måde at tilsidesætte almindelige konkurrencebegreber og skaffe sig uforbeholden loyalitet fra en apoteker i knibe.

Ved at lave en ordning kan en apoteker undgå blandt andet fogedretten og efterfølgende omtale i lokalavisen. Det er guld værd for en apoteker i et lokalsamfund. At en apoteker samtidig kan opnå en gældfri pensionisttilværelse er i sig selv altafgørende.