Antallet af konflikter er stigende

Åbenhed Øget forandringshastighed og globalisering medfører flere konflikter på arbejdspladsen. Men samtidig er konflikter ifølge Dansk Industris vicedirektør Bolette Christensen både nødvendige og positive for virksomhedens bundlinie - de skal bare håndteres rigtigt.

Antallet af konflikter på arbejdspladser er i stigning, og det stiller øgede krav til ledere om at få vendt konflikter til noget positivt. Over 80 virksomheder var mødt frem i mandags, da Dansk Industri debatterede konfliktløsning.

»Det er frugtbart, når konflikter ender godt, fordi det giver innovation og nye ideer til virksomheden. Får man som leder derimod ikke taget fat om roden på konflikterne, før de spidser til, tærer det energi fra virksomheden,« siger Bolette Christensen, vicedirektør i Dansk Industri.

Hun mærker i dag blandt medlemmerne, at der i dag lettere kan opstå usikkerhed blandt medarbejdere eller mellem medarbejder og chef end tidligere.

»Men jeg tror ikke, at der er flere konflikter i dag, det er bare blevet mere legalt at diskutere det - konflikter er ikke længere et tabu,« siger Bolette Christensen.

Det er ifølge Bolette Christensen ikke kun lederen, der skal være god til at løse konflikter, medarbejderne skal også være interesserede i at løse problemerne, så virksomheden kan komme videre. Og lederen skal turde at tage kampen op.

»Som leder skal man turde åbne op og tage nogle standpunkter. Hvis man har fokus på det her som leder og tør at mægle i en konflikt, er man en langt bedre leder, end hvis man lukker øjnene,« siger Bolette Christensen.

Pas på negativ synergi
For at få løst en konflikt og komme videre er det ifølge Bolette Christensen vigtigt, at man ikke kigger på skyld men på, hvad man kan lære af konflikten, og så skal man lære at sige undskyld. For at få løst konflikter på en god måde skal man skabe en rummelig og åben virksomhed, og det stiller nye krav til lederen.

»Det kræver, at lederen har større tillid til og respekt for medarbejderne. Men det er en hårfin balance - på den ene side skal lederen lytte til alle synspunkter, og på den anden side skal lederen kunne trække en streg, for at virksomheden kan komme videre,« siger Bolette Christensen.

Birgit Platou er fabrikschef i Radiometer Medical, som har godt 1.400 medarbejdere. Selv er hun ansvarlig for virksomhedens 140 produktionsmedarbejdere, og hun mærker også en stigende tendens til, at der i dag bliver snakket mere åbent om uenigheder.

»Med den fart, som verden har på, kommer man i dag meget hurtigt i en konflikt, og tiden skal helst bruges forebyggende, ellers skal man bruge dobbelt så langt tid på det bagefter. Medarbejderne vil som regel gerne høres, og hvis man ikke involverer dem, så vokser konflikten til en frustration og senere en aggressivitet, som giver en negativ synergi i stedet for fremdrift i virksomheden,« siger Birgit Platou.

Radiometer Medical blev i februar i år solgt til det amerikanske industrikonglomerat Danaher og afnoteret fra Fondsbørsen. Og det gav i starten uro i krogene, men her handler det ifølge Birgit Platou om at se på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Er uenigheden spidset til, foreslår Birgit Platou, at man først finder et fælles interesseområde parterne imellem, som man tager udgangspunkt i. Derefter skal fakta på bordet, og løsningerne skal til sidst vælges i enighed.

»Hvis man ikke kan finde fælles værdier, må man gå højere op og sige: Hvorfor er vi her? Og hvad er virksomhedens mål? Man har altid det til fælles at opfylde virksomhedens mål,« siger Birgit Platou.

Væktøj til mægling
Når en leder i dag skal løse konflikter, er det ifølge Birgit Platou vigtigt, at lederen kun fungerer som coach og ikke træffer beslutningen - dem skal medarbejderne selv være med til at finde.

»Som leder skal man i dag holde sig neutral i konflikterne og i stedet bruges som et værktøj i at mægle. Hvis du skal løse konflikten, skal de involverede parter selv finde frem til løsningen, for de vil aldrig være tilfredse, hvis lederen foreslår og vælger løsningen,« siger Birgit Platou.

Sådan håndterer lederne konflikter

Gerhardt Petersen, HR-direktør i Sauer-Danfoss med godt 4.500 medarbejdere i 20 europæiske lande:

»Som leder er det vigtigt at kende sine værdier og synspunkter, for så har man et fast grundlag til et eventuelt stormvejr, og man kan åbne op og lytte. Bagefter skal man gerne føle, at man har lært noget af konflikten, og at man har håndteret den godt. Jeg er ansvarlig for medarbejdere fra mange forskellige kulturer, og det kræver, at jeg er mere åben og fleksibel, men samtidig må man aldrig som leder opgive sig selv, når man skal løse uenigheder.«

Jan Frandsen, fabrikschef i Surface Specialities, som har 45 medarbejdere og er ved at lukke:

»Det vigtigste er at være åben omkring processen og i vores tilfælde erkende, at det er slut. Vi skal finde ud af, hvordan vi får løst konflikterne. Vi har fået hjælp fra en ekstern rådgiver til at løse situationen, som har ført til stor frustration. Rådgiverne hjalp de fyrede medarbejdere med at finde ud af, hvordan de kunne komme videre. Derudover har det hjulpet på processen, at jeg selv står og skal fyres, så jeg har ikke fået rollen som bussemand.«Aase Mikkelsen, personaledirektør i Scandinavian Airlines (SAS) med godt 7.000 medarbejdere:

»Konflikter er en naturlig del af et samarbejde, og de er med til at skabe innovation og nytænkning i virksomheden. Jeg ser derfor konflikter som noget positivt, når bare konflikten bliver taget i opløbet. Men det kræver en åbenhed i virksomheden, hvor det føles naturligt og positivt at komme med sine synspunkter.

Ofte får konflikter lov til at fortsætte i lang tid, men lige så snart problemerne bliver sagt højt, går luften af ballonen, og man kan føre en konstruktiv dialog i stedet.

Det har været svært hos os i SAS mange gange, fordi vi har mange forskellige kulturer lige fra pladesmede til piloter. Men ofte, når det har været hårdest, har vi opnået de bedste resultater, fordi det er dér, den ægte kreativitet opstår.

Jeg forsøger altid at forstå modparten, og er vi helt uenige, så er der brug for tid til at tænke over det. Så lader vi billedet stå et øjeblik, og enten finder vi nye løsninger eller indgår et kompromis.«