Antallet af årsledige falder støt

Antallet af ledige på årsbasis falder støt, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det gennemsnitlige antal ledige for hele sidste år lå på 145.100 personer - eller 5,2 procent, hvilket er et fald på 5400 personer i forhold til året før.

Set over en længere tidshorisont har den gennemsnitlige årsledighed været konstant faldende siden 1993, hvor den toppede med 348.800 ledige.

Den nedadgående kurve i arbejdsløshedstallene er også kommet de langtidsledige til gode. Sammen med det generelle fald i ledigheden er antallet af langtidsledige nemlig faldet med 4400 personer, svarende til et fald på knap 13 procent.

Ritzau