Annoncehajernes udtogsmarch

Forsidebilledet i onsdagens udgave af ErhvervsBladet, hvor vi ser annoncehajen Lasse Schou i målrettet gang ned ad Vester Voldgade, har utvivlsomt brændt sig ind på nethinden hos mange læsere.

Billedet er taget nogle minutter efter, at Schou i Københavns byret blev idømt 2,5 års ubetinget fængsel for bedrageri og overtrædelser af markedsføringsloven. Schou vender ryggen til. Vi andre ønsker heller ikke at se ham og hans firma Dansk Tele Support igen.

Tværtimod håber vi, at ugens skelsættende dom helt og holdent kan gøre det af med annoncehajerne.

Dommen over Lasse Schou er retfærdig og markerer et foreløbigt punktum i lang kamp mod en lyssky "branche", som har plaget den gennemsnitlige danske virksomhed i 25 minutter hver måned og bragt flere ejere af mindre virksomheder ud i personlige tragedier.

Med kyniske salgsmetoder har "hajerne" udnyttet folks venlighed eller forvirring. I Lasse Schous tilfælde med så stor succes, at han i fjor tjente seks mio. kr. før skat på sine aktiviteter i Dansk Telesupport.

Sagen og dommen giver anledning til tre iagttagelser og et enkelt resonnement.

l Den viser, at internettet har gjort det nemmere at snyde folk. Det er simpelthen lettere at oprette en registerhjemmeside end at trykke en gammeldags telefonbog og få den distribueret.

l De mange administrative byrder, som det offentlige pålægger virksomhederne, har været en stor hjælp for annoncehajerne. I de senere år har de tit brugt formuleringer som: "I forbindelse med kommunalreformen er det nu bestemt, at regionerne skal oprette nye registre. Her er det lovbefalet at du registrerer dig og vi kan gøre det så og så billigt."

l Sagen mod Lasse Schou er rejst efter intensivt forarbejde af Håndværksrådet. Hjemmesider mod annoncehajer og en stor juridisk indsats med hotline har bidraget til resultatet. Måske er kampagnen fremtidens måde at markedsføre en interesseorganisation på.

Den klare afgørelse i byretten bør få Forbrugerombudsmanden til at tage sit ansvar for overholdelse af markedsføringsloven alvorligt ikke blot i forhold til forbrugerne, men også i forhold til mindre virksomheder, som i mange sammenhænge reelt er sidestillet med forbrugere, når det gælder større virksomheders udnyttelse af dem.Vi venter spændt på, hvad forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe kommer frem til, når han har studeret Københavns byrets dom over Lasse Schou.