Anklager: »Ubetinget fængsel til Midtbank-chefer«

Det er ligegyldigt, hvorvidt det bliver kaldt for forhandlinger, kontakter eller alt muligt andet, fastslog anklageren i Midtbank-sagen. Det afgørende er, hvorvidt oplysningerne vil have effekt på kurserne, hvis de blev offentliggjort.

Anklager:  »Ubetinget fængsel til Midtbank-chefer« - 1
Steen Hove, en af de fire tiltalte Midtbank-chefer i danmarkshistoriens største insidersag. Forsvaret fremlægger sin procedure i dag og dommen afsiges 16. april. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere
Steen Hove og de tre andre tiltalte Midtbank-chefer i Danmarkshistoriens største insidersag var tydeligt påvirkede og sammenbidte, da vicestatsadvokat, Jens Madsen, bagmandspolitiet, i sin procedure krævede »betydelige, ubetingede fængselsstraffe til de tiltalte.«

»Anklagemyndigheden er enig i længden på den straf, der blev udmålt ved retten i Herning, men vi står uforstående overfor, hvorfor straffene blev gjort betingede,« sagde Jens Madsen og henviste dermed til dommen fra byretten, hvor de fire tiltalte blev idømt fra 18 måneders til seks måneders betinget fængsel.

Jens Madsen har under ankesagen ved Vestre Landsret haft store problemer med stemmen. Den ømme hals har betydet, at han nødtvungent har måttet overlade oplæsningen af en stor del af de mange dokumenter til kriminalkommissær Aage Heering Hansen fra bagmandspolitiet.

I går var stemmen imidlertid i orden. Derfor skar Jens Madsens stemme igennem det store retslokale, da han ihærdigt forsøgte at overbevise Landsretten om, at den opsigtsvækkende sag langtfra er så juridisk finurlig og kompleks, som forsvaret bruger alle juridiske kneb for at påvise.

Forsvaret har ihærdigt afhørt vidner, der kunne påpege, at både Midtbank og Svenska Handelsbanken ikke var de kyske trolovede, der blot ærbart sad og ventede på den eneste ene. Tværtimod havde de begge travlt ved havelågen, hvor de ivrigt spejdede efter andre partnere og tilmed gjorde store anstrengelser for at komme i lag med dem.

Groft sagt mener anklagemyndigheden imidlertid, at det er fløjtende ligegyldigt, hvorvidt Midtbank og Svenska Handelsbanken havde andre i tankerne. Det altafgørende er, hvorvidt det ville have haft en effekt på børskursen, hvis oplysningerne fra kontakterne/forhandlingerne eller brevvekslingerne mellem Midtbank og Svenska Handelsbanken var blevet offentliggjort.

»Det er fuldstændig ligegyldigt, hvorvidt man kalder det for kontakter, forhandlinger eller alt muligt andet. Lakmusprøven er, hvorvidt det vil have betydning for kursen, hvis oplysningerne blev offentliggjort. Anklagemyndighedens påstand er ja - det ville i høj grad have haft positiv betydning for kurserne, hvis investorerne var i besiddelse af disse oplysninger,« sagde Jens Madsen.

Et væsentligt argument hos forsvaret har ligeledes været, at de reelle prisforhandlinger mellem Midtbank og Svenska Handelsbanken først begyndte i marts 2001, altså lang tid efter den omstridte aktiehandel den 6. februar, som de fire Midtbank-chefer blev dømt for ved retten i Herning.

Jens Madsen fastslog, at selv om han som udgangspunkt var uenig i denne vurdering, var prisdiskussionen alligevel ikke synderligt vigtig.

»Det afgørende er stadig, hvorvidt de forhold man talte om var af en sådan karakter, at det ville have en indflydelse på kursen, hvis oplysningerne blev kendt for investorerne,« sagde Jens Madsen.

Det har været et centralt tema under retssagen, at de tiltalte ikke personligt fik noget økonomisk udbytte ved den omdiskuterede aktiehandel. Der var tale om virksomhedens Midtbanks aktier, som blev tilbagekøbt fra Realkredit Danmark, der selv henvendte sig i begyndelsen af februar 2001, ca. otte uger før fusionen blev offentliggjort.

Sagen har ingen særstatus
På baggrund af de konkrete omstændigheder mener Jens Madsen imidlertid ikke, at de juridiske paragraffer på nogen måde giver særstatus, fordi der var tale om Midtbanks aktier og ikke personlige aktier.

Bagmandspolitiets klart stærkeste kort er aktiehandelen fra den 6. februar, da Midtbank købte 104.288 styk aktier fra RD. Da fusionen blev en realitet den 11. april, steg kursen med 151 pct. og dermed gik RD (der er ejet af Danske Bank) glip af en kursgevinst på 54 mio. kr.

Jens Madsen har næppe ambitioner om at blive journalist, men alligevel havde han udfærdiget en fiktiv pressemeddelelse, der skulle vise, hvor intens kontakten var mellem parterne på det »kriminelle« tidspunkt.

Ideen bag denne pressemeddelelse, som Jens Madsen selv erkendte var et »noget populistisk påhit«, var naturligvis at påvise, at hvis selv en mentalt underfrankeret journalist kunne skrive en sådan artikel i avisen med de samme oplysninger, ville det afgjort have stor betydning for kursen på Midtbanks aktier.

Ifølge den fiktive pressemeddelelse blev der holdt flere vigtige møder i januar, hvor man blandt andet diskuterede fremtidige ledelsesforhold i tilfælde af fusion samt en belønning til medarbejderne og andre normalt yderst følsomme detaljer. Midtbank-ledelsen er også tiltalt for to mindre aktiehandler i november 2000, mens bankens tidligere formand, Ib Schmidt Hansen, er tiltalt med personlig vinding til følge at have købt 850 styk aktier i Midtbank i august.

Retten i Herning frikendte de tiltalte for disse forhold. Og selv om anklager Jens Madsen fastholder, at der har været tale om insiderhandel i de tre forhold, er det dog en nøgtern kendsgerning, at baseret på bevismaterialet bliver det her vanskeligt for anklagemyndigheden at få medhold.

Forsvaret fremlægger sin procedure i dag. Der bliver afsagt dom den 16. april.