Analyse: WTO-chef vil lukke Rusland ind i varmen

Den vestlige verden vil vældig gerne støtte Ruslands optagelse i WTO. Hvis man altså opfylder de benhårde fælles betingelser, som kun bliver mildnet, hvis den rige onkel fra Amerika er i gavehumør.

MOSKVA

Så gjorde generaldirektør for WTO, Michael Moore, det igen. Han spåede forleden, at Rusland kan blive medlem af Verdenshandelsorganisationen, WTO, i nær fremtid - og måske allerede få plads ved bordet på ministerkonferencen til sommer næste år.

Hver gang Michael Moore siger det, bliver den russiske regering kendeligt opmuntret. Rusland er det største tilbageværende ansøgerland - efterfulgt af Saudi-Arabien og Ukraine - til den 144 medlemmer store organisation. Og under præsident Putin har Rusland haft som en topprioritet at komme hurtigt ind.

Kina, der blev medlem 1. januar, forhandlede i hele 15 år - hvilket får russerne til at hævde, at det er sværere at komme ind i WTO end at komme gennem et nåleøje for en kamel.

Den russiske chefforhandler, Maksim Medvedkov, glemmer heller ikke at nævne, at Rusland som potentielt medlem nr. 145 er ramt af særligt høje krav: Et ansøgerland skal i princippet forhandle sig til rette med alle de enkelte medlemslande i organisationen, og i takt med at WTO er vokset, har kravene derfor naturligt formeret sig. Rusland forhandler således med hele 78 medlemlande på områder som fiskeri, landbrug, energi og ædelmetaller. Det havde unægteligt været nemmere at blive optaget som en af de første.

Netop dén procedure betyder, at Michael Moores udtalelser om en hurtig optagelse af Rusland skal tages med et gran salt. Michael Moore er organisationens kransekagefigur og har ikke mandat til at bestemme, at medlemslandene skal blive enige med Rusland.

Derfor er hans udtalelser snarere udtryk for et ønske end en beslutning. Det samme gælder i øvrigt de mange støttetilkendelser til Rusland om WTO-optagelse, der kommer fra medlemslande som England, Tyskland og Italien. De er i vidt omfang gratis, fordi det er EU-Kommissionen, der forhandler på vegne af EUs medlemslande, så det er den, der skal være hård.

EU-Kommissionen er af samme grund betydeligt mere forsigtig i sin lovprisning af russisk WTO-medlemskab. Her går man ind for et russisk medlemskab så hurtigt som muligt - hvis kravene bliver opfyldt.

Når russerne måske alligevel kan glæde sig over Moores udtalelser, kan det skyldes, at han måske har USA i ryggen. Det har efter den 11. september været forventningen blandt både russiske og amerikanske analytikere, at USA ville kvittere for Ruslands støtte til krigen i Afghanistan med en adgangsbillet til WTO. Som indehaver af verdens stærkeste økonomi menes USA at være i stand til at presse WTO-medlemslande til velvilje over for Rusland.

Vestlig skepsis

Men der er nok grænser for, hvor lempelige de russiske adgangskrav kan blive. Den amerikanske stålindustri ønsker ikke russiske producenter på markedet. De hævder, at de russiske stålpriser ikke afspejler de reelle omkostninger, fordi virksomhederne stadig - som et levn fra Sovjet-tiden - modtager skjulte subsidier i form af for eksempel billig energi. Det er en af grundene til, at Vesten i WTO-sammenhæng endnu ikke anerkender Rusland fuldt ud som markedsøkonomi.

Det samme gælder i øvrigt landbruget, hvor russerne støtter den enkelte landmand direkte ved for eksempel at afskrive hans gæld.

Uigennemskueligt

Mere generelt er WTO-landene bekymret over den store grå sump af uigennemskuelige toldbestemmelser, standarder, valutarestriktioner, lokalt bureaukrati og penge under bordet, som giver russiske virksomheder en klar hjemmebanefordel på bekostning af konkurrenterne. Den russiske regering er i færd med en omfattende regelsanering, men omfanget af mudrede bestemmelser er enormt, og implementeringen af de nye love går i sneglefart.

Hertil kommer, at den russiske regering heller ikke virker forhippet på at kaste Rusland ud på verdensmarkedet fra den ene dag til den anden: Den satser - som led i en beskyttelse af hjemmemarkedet - på at opnå årelange overgangsordninger, hvor Rusland gradvist implementerer WTOs standarder. Den strategi er WTO ikke så begejstret for: Både fordi andre nye medlemslande vil blive sure, hvis Rusland slipper for nemt ind, og fordi lange overgangsordninger lugter af vanedannende privilegier, der kan blive svære at fjerne igen.

Forhandlingerne mellem WTO og Rusland tegner altså fortsat til at blive benhårde - medmindre der kommer en rig onkel fra Amerika forbi og hjælper.