AMU i skudlinjen

Der er flere årsager til, at debatten florerer.


For det første har den nye VK-regering indført brugerbetaling

for AMU-kurser. Det betyder, at arbejdsgiverne ud over arbejdslønnen skal betale en del af udgifterne, når de f. eks.

sender specialarbejdere på kurser. Det har udløst en faldende efterspørgsel.


Dernæst er AMU-centrene

og de tekniske skoler, der hidtil har sorteret under henholdsvis Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet, nu lagt ind under

det sidstnævnte ministerium.


Endelig er der noget, der tyder på, at regeringen rumler med spareplaner inden for efteruddannelses-sektoren,

hvor AMU-kurserne koster det offentlige milliardbeløb.


Foreløbig har regeringen opfordret AMU-centrene og de tekniske

skoler til at fusionere for at forøge kvaliteten af både efteruddannelsen og grunduddannelserne. Det sker udfra en betragtning

om, at begge opgaver kræver det samme sæt af kompetencer. Dertil kommer, at mange tekniske skoler bygningsmæssigt

har så stor kapacitet på grund af små ungdomsårgange, at de let kan opsluge de lokale AMU-centre, der ofte

står halvtomme.


AMU-centrene drives som selvstændige institutioner med arbejdsmarkedets parter og lokale politikere

repræsenteret i bestyrelserne. Men det er ingen hemmelighed, at især SiD med de mange lokalafdelinger altid har siddet

tungt på disse skoler. De gik da også i gamle dage under navnet "specialarbejderskolerne". Nu skal skolerne

i højere grad ud i fri konkurrence. For med brugerbetaling er det ikke givet på forhånd, at netop AMU-centrene

er de bedste til at løse virksomhedernes uddannelsesbehov.


Som situationen er i dag, er det fornuftigt at sammenlægge

AMU-centre og tekniske skoler, så der i hver købstad er et kompetencenter for de tekniske fag. Og så må de

sammensluttede organisationer i øvrigt i højere grad tilpasse sig virksomhedernes behov. Efteruddannelsmæssigt

er der brug for korte og målrettede kurser, mens grunduddannelserne skal gøres tiltrækkeligt spændende til,

at de tiltrækker flere unge til de tekniske fag.


I virksomhedernes verden går det hurtigt med at tilpasse sig nye markedsvilkår.

Det må AMU ''erne, og de tekniske skoler også kunne.