AMU går efter fusion

Læs mere
Fold sammen
Bestyrelsen for AMU Østjylland peger på en række fordele ved en fusion. Bygningerne kan bedre udnyttes, og også

udbuddet af uddannelser vil blive styrket. AMU Østjylland forudser, at den lokale koordinerede dialog kan munde ud i sammenlægninger

af AMU Østjyllands afdelinger i Randers, Horsens, Silkeborg og Vejle med de tekniske skoler i disse byer.


Bestyrelsen

ønsker en hurtig proces af hensyn til medarbejdere og kunder. Det ventes, at en aftale er på plads inden udgangen af

næste måned, så fusionen kan finde sted med virkning fra 1. januar næste år.