Amtsborgmester på listesko i Nesa-sag

Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen er meget forsigtigt i sin kommentar til regeringens plan om at lade statens energiselskab DONG købe det kommunalt ejede elselskab Nesa.

"Vi vil handle ekstremt fornuftspræget og ikke ideologisk i forhold til et salg af Nesa. Udgangspunktet vil være, hvad der tjener borgerne i Københavns Amt bedst," siger Vibeke Storm Rasmussen (S).

Ifølge Børsens Nyhedsmagasin går regeringens plan ud på at gøre DONG til et stort, attraktivt energiselskab, der i stil med salget af TeleDanmark kan indbringe staten adskillige milliarder kroner ved et salg.

Indtil videre er salg af kommunale energiselskaber ikke attraktive for kommunerne, da den tidligere regering bestemte, at overskuddet fra salget ville blive modregnet i statens tilskud til kommunerne.

Og ændrer regeringen ikke på det, vil et salg ifølge Vibeke Storm Rasmussen "ikke være særligt fornuftspræget".

Nesa er ifølge bestyrelsesformand Birthe Philip omfattet af en aktionæroverenskomst, som betyder, at selskabets aktier først skal tilbydes de øvrige aktionærer, hvis de bliver sat til salg.

Men Vibeke Storm Rasmussen afviser, at Københavns Amts vil spekulere i opkøb af Nesa-aktier mod en forventning om, at selskabets værdi vil vokse i det liberaliserede marked.

Ifølge Børsens Nyhedsmagasin arbejder regeringen med en plan, der på en gang vil tilgodese ejerne og give staten en klækkelig rabat på Nesa. Som modydelse for ikke at modregne salgsindtægten fuldt ud i kommunernes tilskud, skal staten have en rabat på en milliard kroner. Prisen for Nesa er cirka fire milliarder kroner. Heraf får ejerne tre milliarder, mens staten får en rabat på en milliard kroner.

Gentofte Kommune ejer 56,7 procent af aktierne i Nesa og vil få cirka 1,7 mia. kr. svarende til 50.000 kr. per husstand.

Københavns Amt ejer 22 procent af aktierne og vil få 600 mio.

kr.

Blandt de centrale spørgsmål, som erhvervs-, økonomi- og energiminister Bendt Bendtsen (K) skal finde svar på vedrørende salg af kommunale energiselskaber er den såkaldte kapitalsag, grundlovssagen og forbrugerrepræsentationen i elselskaberne.

Kapitalsagen handler om, at selskaberne ønsker at opskrive deres egenkapital, og grundlovssagen handler om selskabernes ret til disponere over værdien af de kraftværker, de ejer.

27. februar holder Energitilsynet møde, og da ventes beregningerne af, hvor meget hver enkelt kommune må beholde ved salg, at være klar.

Ritzau