Amter forgylder vikarbureauer

Paradoks: Mens amterne afviser at betale privathospitaler for operationer, der skal afkorte ventelisterne, må sygehuse gerne øge udgifter til sygeplejevikarer for at blive ventelister kvit. Sidste år brugte amterne 210 mio. kr. på sygeplejevikarer.

Omsætningen i de 100 danske vikarbureauer for sygeplejersker vil vokse eksplosivt med statens ekstrabevilling på 1,5 mia. kr. til bekæmpelse af hospitalernes ventelister.

Selv om det byder amterne imod, forventer de, at regeringens ventelisteindsats vil medføre gyldne tider hos vikarbureauerne.

Sidste år brugte amterne 210 mio. kr. på sygeplejerskevikarer. Vikarbureauernes avance var 74 mio. kr. viser nye tal fra Dansk Sygeplejeråd, som er beregnet på baggrund af statistik fra Amtsrådsforeningen.

»Det undrer os, at amterne hellere vil skabe avance i private virksomheder end på at løse fleksibilitetsproblemer med højere løn til vore medlemmer. Det vil give en højere kvalitet, som patienterne kunne få glæde af,« siger Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeraad.

Vikarbureauernes omsætning og avance bekymrer amterne, som vil kræve af sygehusene, at de halverer vikarudgifterne.

»Vikarer leverer det halve arbejde til den dobbelte pris. Det er meget ærgerlige penge at give ud. Vi kunne behandle mange patienter for de penge,« siger Bent Hansen (S), formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg.

Men på trods af den krasse melding, vil han først kræve vikarudgifterne reduceret, når ventelisteindsatsen er overstået og den halvanden milliard kroner er brugt.

»Regeringen kræver en produktionsstigning i sygehusene på 18 procent. Den kan vi ikke nå uden at benytte os af vikarer,« siger Bent Hansen.

Dansk Handel & Service, DHS, som repræsenterer vikarbureauerne, betegner vikarerne som et vigtigt led i bekæmpelsen af ventelisterne.

»Vikarerne kan dække et behov, når det er der. Det er en fleksibilitet, som er værdifuld for amterne,« siger Annette Skjoldager, erhvervspolitisk konsulent i DHS.

Fornuftigt mål

Susanne Norup, adm. direktør i vikarbureauet ActivCare ser frem til amternes forsøg på at halvere behovet for vikarer. Med et korps på 2.700 sygeplejersker og omkring 2.300 faglærte sygehjælpere og med en omsætning i Danmark på lidt over 100 mio. kr. er selskabet en af vikarmarkedets mest betydelige spillere.

»Hvis amterne vil halvere vikarudgifterne, forudsætter det, at de får fjernet manglen på sygeplejersker. Det er et fornuftigt mål. I mellemtiden hjælper vores branche gerne det offentlige med fleksible medarbejdere,« siger hun.

Selv om amterne accepterer at øge udgifterne til private vikarer for at blive ventelisterne kvit, afviser amtsrådsforenigen fortsat at inddrage privathospitalerne i kampen.

»Det kan virke paradoksalt, at vi accepterer øgede vikarudgifter, mens vi fastholder princippet om ikke at betale privathospitalerne mere, end vi betaler offentlige sygehuse. Det erkender jeg, men vi holder fast i princippet,« siger Bent Hansen.

Side 2