Amerikanske forbrugere i centrum igen

Den amerikanske økonomi er i denne uge i markedets fokus, og det kan give større udsving på aktiemarkedet. Især

tallene for den amerikanske forbrugertillid har markedets interesse. Mistillid til regnskaber sender aktier ned.


I denne uge

er der stort set vigtige økonomiske nøgletal fra Europa, så de finansielle markeders fokus er rettet mod USA.

Til gengæld offentliggøres der flere tunge nøgletal.


Fokus vil ifølge Sydbank bl.a. være rettet

mod:


l Detailsalgstallene for


januar, da de kan give et hint om, hvorledes væksten forløber i første kvartal.


l

Forbrugertillidsrapporten fra Michigan, idet det er et af de første nøgletal, vi får for februar måned.


l

Industriproduktionstallene for januar, for at se om den negative trend fortsætter.


Sydbank venter forholdsvis svage detailsalgstal

og en næsten uændret forbrugertillid, hvilket vil kunne understøtte obligationsmarkedet.


Derimod vil sådanne

tal ikke være særlig gode nyheder for aktierne.Tallene

Onsdag kl. 14.30 kommer der tal for detailsalget for

januar måned fra USA.


Tallene kan ifølge Sydbank give et pænt hint om, hvorledes væksten forløber

i det nye år. Efter et fald på 0,1 pct. i december set i forhold til november forventes i januar et fald på ca.

0,1 pct.


Bankens estimat bygger primært på en sammenvejning af, at de foreløbige tal for bilsalget i USA for

januar indikerer en tilbagegang på godt 5 pct. fra december til januar. Derudover har de ugentlige detailsalgstal vedrørende

udviklingen i salget fra stormagasiner vist relativ pæn fremgang.


Fredag kl. 15.15 offentliggøres industriproduktionstallene

for januar.


Der har ikke i de seneste mange måneder været noget positivt at hente fra den front, og i januar venter

Sydbank ingen ændring i dette billede. Banken venter således en uændret produktion set i forhold til december.


Fredag

kl. 16.00 får markedet endvidere den første indikation af, hvorledes forbrugerne har det i februar, idet vi får forbrugertillidsrapporten

fra Michigan for denne måned. Sydbank venter et stort set uændret indeks på 93,5 mod 93 i februar.MistillidAktiemarkederne,

specielt det amerikanske, har i den seneste uge været præget af en stigende nervøsitet og voksende tvivl om gennemsigtigheden

i de fremlagte regnskaber som følge af den tillidskrise, som er opstået efter konkursen i energiselskabet Enron, konstaterer

Senior Portfolio Manager, Lars Eriksen, fra Nordea Invest.


Det amerikanske aktiemarked er den seneste uge faldet 4,1 pct. målt

på S&P500, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks er faldet 6,3 pct.


Mistilliden steg yderligere, da konglomeratet Tyco,

som gennem de seneste år er vokset ved opkøb, mandag oplyste, at man inden for de seneste år havde investeret 8

mia. dollar i overtagelser, der ikke var blevet oplyst til aktiemarkedet. Ledelsen var onsdag ude for at berolige markedet og sagde,

at man fortsat ville splitte selskabet op i fire dele for at synliggøre værdierne.


Selskabet har dog trukket 14,4

mia. dollar på kreditgivningen i bankerne i løbet af den seneste tid og måtte samtidig nedjustere indtjeningsforventningerne

som følge af svag afsætning i elektronikdelen og stigende renteudgifter. Aktien er faldet ca. 20 pct. siden lukkekursen sidste

fredag. Nordea Invest har investeret i Tyco i afdelingerne Aktier, Verden, USA og Futura.


Det japanske aktiemarked er den seneste

uge faldet 5,1 pct. og har nået det laveste niveau siden midten af 1980''erne. En skuffende udvikling med faldende investeringer

og privatforbrug samt manglende reformer har lagt en dyster stemning over markedet. Markedet er desuden presset af udsigten til store

tab i den finansielle sektor ved finansårets afslutning ultimo marts.


De europæiske aktiemarkeder har fulgt den negative

tendens i USA og er faldet ca. 5 pct. i gennemsnit.