Amerikanske aktier i fokus

Har man interesse for amerikanske aktier, er der mulighed for direkte at købe investeringsbeviser i en afdeling, der investerer

i et bredt udsnit af de 500 toneangivende amerikanske aktier, der udgør S&P 500 indekset.


Når den amerikanske

økonomi igen kommer op i gear og amerikanske aktier atter bliver interessante, kan man som investor overveje at købe investeringsbeviser

i Sparinvests afdeling S&P 500, der følger det brede amerikanske aktieindeks af samme navn.


S&P 500 indekset beregnes

af Standard & Poors og afspejler udviklingen i den amerikanske økonomi. Indekset består af aktier fra alle større brancher.


Sparinvests

afdeling S&P 500 har i årets første måned givet et positivt afkast 0,61 pct., hvor gennemsnittet for den kategori

af danske investeringsafdelinger med fokus på nordamerikanske aktier udgør -0,45 pct. Ser man på udviklingen over

de forløbne 12 måneder, er der et negativt afkast på 12,5 pct mod gennemsnittets -12,8 pct.

Neutralt til indeks

I

lyset af den senere tids uro på de finansielle markeder har Sparinvest valgt at lægge sig neutralt til S&P 500 indekset,

men har mulighed for at overvægte eller undervægte enkeltaktier eller bestemte sektorer. Pt. er porteføljen derfor

sammensat med henblik på at give samme afkast som selve indekset.


- Vi ligger tæt op ad indekset ud fra den filosofi,

at på sigt er det kun et fåtal af porteføljemanagere, der kan slå markedet, specielt under urolige tider

som nu. Men det er klart, at vi ikke har købt alle 500 aktier i indekset, fortæller Sparinvests porteføljemanager

Thomas Bjørn Jensen, der står for forvaltningen af afdelingens formue på godt 100 mio. kr.


Afdelingens portefølje

består på nuværende tidspunkt af 124 aktier. Afdelingen er overvægtet inden for automobilsektoren og energikilder

i forhold til indekset, mens den er undervægtet inden for health care og banksektoren. Ifølge Thomas Bjørn Jensen

har afdelingen kun ligget inde med få aktier i den konkursramte Enron Corp.


- Vi køber aktierne, så de får

samme vægt, som de vægter med i indekset. Så dem, der vejer tungt i indekset, vejer også tungt i vores portefølje, siger

Thomas Bjørn Jensen.


Lige nu fylder olieselskabet Exxon Mobil mest i porteføljen med en vægt på 4,4

pct. Varehuskæden Wal-Mart og softwareproducenten Microsoft fylder begge 2,9 pct., mens industri-konglomeratet General Electric

har en vægt på 2,5 pct. i porteføljen.

Flere afvigelser på sigtPorteføljemanageren afslører

imidlertid, at afdelingen på sigt skal til at kigge mere på de enkelte brancher, således at porteføljen kommer

til at afvige mere fra indeks-vægtningerne. Dette vil formentlig ske senere i år.


Men hvornår det amerikanske

aktiemarked for alvor vender snuden opad, tør Thomas Bjørn Jensen ikke at spå om.


Sparinvests afdeling S&P

500 er en af de rigtig gamle afdelinger - den har eksisteret siden november 1982, men har skiftet navn et par gange undervejs. Frem

til 21. september sidste år hed afdelingen Nordamerikanske aktier.


Investeringshorisonten er tre år, og risikoen

ligger ifølge Sparinvest selv i det høje segment. Investigate er imidlertid af en lidt anden holdning - de giver kun

afdelingen en risiko-karakter på 2,5 ud fra en skala fra nul til fem, hvor karakteren fem angiver den højeste risiko.