Amerikansk kritik af A.P. Møller

Pensionsgiganten Calpers angriber Danmarks suverænt største selskab for ikke at leve op til basale corporate governance-principper. Calpers vil nu overveje sin investering i A.P. Møller-Mærsk. Investorer kender vores politik, lyder svaret.

Læs mere
Fold sammen
Verdens største og mest berygtede pensionsfond, amerikanske Calpers, går nu til angreb på ledelsen hos Danmarks største virksomhedsgruppe, A.P. Møller-Mærsk.

Det er manglende opfyldelse af en række basale krav for god selskabsledelse, corporate governance, der får Calpers med samlede aktiver for over tusind milliarder kroner til at gå i kødet på koncernen med hovedkvarter på Esplanaden i København.

Pensionsfonden for staten Californiens 1,4 millioner statsansatte er kendt og berygtet for sin aggressive corporate governance-politik, og i takt med Calpers stigende aktivitet i europæisk og dansk erhvervsliv, vil fonden nu genoverveje sin investering i A.P. Møller-Mærsk, oplyser Brad Pacheco, talsmand i spørgsmål vedrørende investor-relation og corporate governance.

Øget aktivitet
»Det vil være et af de selskaber, vi skal kigge nærmere på i takt med vores øgede aktivitet i Europa. Vi har endnu ikke i detaljer kigget alle vores investeringer i Europa igennem, og der kan være flere selskaber i vores portefølje, som i dag ikke nødvendigvis lever op til vore egne standarder i forhold til corporate governance. Så med vores forhøjede aktivtet i Europa, er det noget, vi vil se nærmere på,« siger Brad Pacheco til Berlingske Tidende.

Calpers har ifølge fondens senest offentliggjorte investeringsliste i dag aktier i A.P. Møller-Mærsk til en samlet værdi af 133.450.000 kr.

Pensionsfonden med hjemsted i Sacramento i Calfornien har været en af drivkræfterne bag hele corporate governance-bølgen. Efter en årrække med kostant overvågning af de amerikanske selskaber, er pensionsfonden nu ved at føre sin aggressive politik til Europa og til Danmark. I praksis administreres og overvåges de europæiske investeringer gennem en række fonde.

Dialog med ledelsen
»Vores aktivitet i Europa er stigende, selv om der stadig er meget for os at gøre hér i USA, og vores filosofi er den samme, nemlig at forsøge at forbedre virksomhederne ved at forbedre deres corporate governance-politik. Gennem de fonde, vi investerer i i Europa, identificerer vi de selskaber, hvor vi mener, vi kan have betydning og lave nogle forandringer. Ligesom i USA vil vores politik være at forsøge at få en plads i bestyrelsen eller indgå i en aktiv dialog med ledelsen,« siger Brad Pacheco.

Calpers største investeringer uden for USA er sket i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Japan. Samtidig har Calpers investeret over 1,6 mia. kr. i dansk erhvervsliv.

Udover amerikanske Calpers har A.P. Møller-Mærsk også bragt sig i konflikt med en stribe af de anbefalinger, som det såkaldte Nørby-udvalg har udstukket på corporate governance-området. Et Nørby-udvalg, som iøvrigt skelede til Calpers´ politik under sit arbejde med de danske anbefalinger.

Kritik af Søderberg
Det er særligt den pure afvisning af at afholde større investormøder eller analytikermøder, afvisningen af at udsende kvartalsregnskaber samt et generelt lavt informationsniveau, der høster kritik fra den amerikanske super-investor.

Dertil kommer, at koncernen kun omtaler incitamentsprogrammer nødtørftigt og omtaler selskabets risici i relativt begrænset omfang. Endelig er den daglige leder, Jess Søderberg, blevet kritiseret for også at have plads i bestyrelsen.

»Det er ikke god corporate governance-politik. Ikke at holde investormøder er afgjort ikke i forlængelse af vores politik, og en sådan generel mangel på gennemsigtighed er noget, som Calpers vil gå imod,« siger Brad Pacheco.

Til sammenligning har Calpers på forårets generalforsamlinger stemt imod genvalg af direktører i alle selskaber, der udover rendyrket revisionsarbejde også bruger sin revisor til rådgivning i skatte- og ledelsesspørgsmål. Ingen

Hos A.P. Møller-Mærsk har man trods kritikken ingen planer om at ændre politik i forhold til principperne om god selskabsledelse, oplyser direktør Eivind Kolding.

»Vi har vores holdning til corporate governance, som jeg tror er de fleste af vores investorer bekendt, og en politik, som vi har været relativ konsistente med over de seneste år. Det mener vi er den rigtige politik for selskabet og for aktionærerne,« siger han.

Kan det ikke være et problem, at Calpers som verdens største pensionsfond kritiserer jer for ikke at leve op til god selskabsledelse?

»Jeg ønsker ikke at gå ind i en debat om, hvad en enkelt investor mener. Vi har lagt en linie, vi mener er rigtig og ansvarlig. Det er dét, man investerer i, når man investerer i A.P. Møller-Mærsk. Jeg tror godt, at interesserede investorer kan finde ud af, hvilken linie vores bestyrelse har lagt i forhold til corporate governance,« siger Eivind Kolding.