Amerikansk energisektor stormer frem

Mens det kniber med at få eksporten op i gear for den amerikanske industri, så er eksporten af olieprodukter og kul fordoblet på få år.

Foto: DAVID MCNEW. Amerikanerne både producerer og forbruger meget olie. Energireserverne i det store land er dog så omfangsrige, at USA i dag er nettoeksportør, når det kommer til energi.
Læs mere
Fold sammen
USA er for alvor på vej tilbage som en energieksportør. Værdien af nationens eksport af olieprodukter og kul er fordoblet siden 2010 - drevet af friske investeringer og ny teknologi.

Det skriver den britiske erhvervsavis Financial Times.

Værdien af den amerikanske eksport af olieprodukter og kul var i første halvår 2010 på 51,5 milliarder dollar - i første halvår 2013 er det tal endt på 110,2 milliarder dollar. Med stigningen er det allerede nu lykkedes energisektoren at leve op til de mål, som Barack Obama satte sig i sin første præsidentperiode: Nemlig at USA skal fordoble sin eksport i perioden 2010-2015.

Væksten i energisektorens eksport bunder i lovmæssige lempelser, der gør det attraktivt for energiselskaberne at åbne nye boringer, samt det faktum, at der hele tiden sker teknologiske landvindinger, der gør det til en god forretning at udvinde råstoffer, der tidligere blev anset for urentable.

Det er i dag muligt at foretage blandt andet horisontale og ultrapræcise boringer, der gør, at man kan nå frem til råstoffer, der tidligere var svære at nå. Derudover er der sket landvindinger, når det kommer til udvindingen af olie og gas fra de såkaldte skiferlag. 

Generelt er den amerikanske eksport i bedring. Det er dog ifølge Financial Times tvivlsomt, om der er andre sektorer, der når Obamas 2015-mål. Den gennemsnitlige stigning i eksporten for alle sektorer er 32 procent.

Udover energisektoren er der sket store stigninger i eksporten inden for metaller og fødevarer. Derimod halter industrien som helhed efter.

Samlet set eksporterede USA for 191 milliarder dollar i juni 2013. To og et halvt år tidligere var værdien af den samlede eksport 143 milliarder dollar.

USA blev i 2011 for første gang i to årtier et nettoeksport-land, når det kommer til energi. USA er sammen med Rusland og Saudi-Arabien verdens største olieproducenter.