Amerikansk beskæftigelsesrapport overrasker i april

Den amerikanske beskæftigelsesrapport viser, at beskæftigelsen uden for landbruget voksede med 211.000 personer i april.

Foto: JUSTIN SULLIVAN

Det var dermed umiddelbart bedre end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 190.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.

Det hører dog også med til historien, at tallet for marts blev revideret ned til en jobskabelse på 79.000 fra tidligere opgjort 98.000, hvorfor den positive overraskelse alligevel ikke er helt så stor, som det kunne se ud ved første øjekast.


Beskæftigelsen i den private sektor voksede desuden med 194.000 personer i april mod en ventet stigning på 190.000. For den private sektor blev tallet for marts dog nedrevideret til en fremgang på 77.000 job mod tidligere opgjort 89.000.


Alligevel faldt den samlede arbejdsløshed i USA til 4,4 pct. fra 4,5 pct. i marts. Økonomerne havde ventet en stigning i arbejdsløsheden til 4,6 pct. Det er samtidig den laveste ledighedsprocent i ti år.


De gennemsnitlige timelønninger viste sig dog også som en lille skuffelse i april, hvis man kigger på udviklingen på årsbasis. Her steg lønningerne således med 2,5 pct. mod ventet 2,7 pct. blandt økonomerne.

På månedsbasis gik lønningerne frem med 0,3 pct., hvilket var helt som ventet i markedet.