Ambitiøs brainstorm skal fremme nordjysk udvikling

Læs mere
Fold sammen
En lang række nordjyske virksomheder bliver nu involveret i en stor undersøgelse, som i sidste ende skal munde ud i en

række konkrete idéer og løsninger til, hvordan det nordjyske erhvervsliv kan fremmes og dermed også beskæftigelsen,

som har været stærkt vigende i Nordjylland efter en række virksomhedslukninger.Det er Aalborg Industri- &

Handelskammer, der har taget initiativ til den store brainstorm. Foreningen har 750 medlemmer, der repræsenterer mere end 500

aktive virksomheder med omkring 25.000 ansatte, og det er disse virksomheder, som nu bliver bedt om at gå i tænkeboks.

Ideen er, at det ikke kun er virksomhedernes ledelser, som skal involveres men også medarbejderne længere nede i organisationen.Initiativtagerne

inddeler undersøgelsen i to faser, hvor man dels spørger medlemmerne om deres syn på lokal- og landspolitikernes

muligheder for at hjælpe udviklingen på vej på såvel kort som lang sigt. Dels bliver virksomhederne selv spurgt

om egne ideer til udvikling og vækst.Resultaterne samles i et idékatalog, som kommer til at danne baggrund for en

række mere dybdegående brancheanalyser, og i sidste ende skal arbejdet ende med en rapport over idéer og mulighederne

for at gennemføre dem.Arbejdet kommer til at finde sted i et samarbejde med Aalborg Universitet, Center for Industriel

Produktion. jc