Aluminium rykker sammen

De danske aluminiumsvirksomheder har god grund til at rykke tættere sammen for at modstå konkurrencen fra blandt andet Fjernøsten.

Hvis de formår at udvikle sig, er der til gengæld gode muligheder for vækst, for forbruget af det lette metal i en række produkter vokser langt mere end brugen af de fleste andre materialer.

En række førende danske virksomheder inden for aluminiumsindustrien har nu taget initiativ til et netværk, der bygger videre på det samarbejde inden for miljøområdet, der blev skabt i 1995 med aluminiumsindustrien "Aluminium & Miljø."

Værner om miljøet

Resultatet er Aluminium Danmark, der foreløbig har 18 medlemmer og sekretariat i det regionale vækstmiljø, AluCluster, i Løgumkloster i Sønderjylland.

Aluminium Danmark Miljø, som miljøsamarbejdet nu hedder, vil fortsat have sekretariat i Odense.

Direktør Jens Sandahl Sørensen, AluCluster, glæder sig over initiativet, og kompetencecentret har ansat en medarbejder, der skal koncentrere sine kræfter om netværket.

- Vi ser Aluminium Danmark som en vigtig aktivitet, fordi vi nu får mere direkte kontakt til industrien, der kan komme med input til projekter, temadage og erfa-grupper, i stedet for at initiativet kommer fra os, siger Jens Sandahl Sørensen.

Et af midlerne til at opnå større konkurrencekraft i forhold til konkurrenter i udlandet er at sætte massivt ind med kompetence- og teknologiudvikling.

AluCluster har gennemført kurser for flere hundrede produktionsfolk i aluminiums-virksomheder, og Jens Sandahl Sørensen ser gerne, at der ud over en formel operatøruddannelse i AMU-regi etableres uddannelser på højere niveau.

- Vi håber, ingeniøruddannelserne vil fokusere endnu mere på aluminium. Udviklingen går den rigtige vej, men bare lidt trægt, siger AluCluster-direktøren.

Aluminium Danmark tegnes på bestyrelsesniveau af Hydro Aluminium Tønder A/S, hvis adm. direktør, Bo Lybæk, er formand, SAPA Profiler A/S i Grenaa, Stena Aluminium A/S i Kolding, Plus Pack AS og H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense samt Alu Hightech A/S i Tønder.

Målet er i første omgang at nå op på 50-60 medlemsvirksomheder.

Den høje vækst i forbruget af aluminium illustreres af, at over en tredjedel af den samlede mængde produceret primæraluminium er forarbejdet inden for det seneste årti. I Danmark vurderes industrien at omsætte for ca. 20 mia. kroner og beskæftige 17.000 ansatte.