AluCluster bliver voksen

Videncentret AluCluster, der siden 1999 har bistået aluminiumsindustrien i Vestsønderjylland med rådgivning og kursusvirksomhed,

skifter i morgen status til en erhvervsdrivende fond med aktive erhvervsfolk i bestyrelsen.


AluCluster blev etableret af de seks

kommuner bag Vestsønderjyllands Erhvervsknudepunkt, VEK, og centret i Løgumkloster bliver nu selvstændigt og skal

selv skaffe midler til at finansiere drift og projekter. Kommunerne slipper dog ikke centret økonomisk, idet de har bevilget 410.000

kr. til etableringen og yderligere 590.000 kr. til medfinansiering af projekter. Også Sønderjyllands Amt bidrager til

centrets projekter.


Det gælder blandt andet et mål 2-projekt for små og mellemstore virksomheder. Projektet,

der ikke omfatter Tønder Kommune, har til formål at tilskynde SMV''ere til at anvende aluminium i deres produkter, og

det koster tre mio. kr. over to år.


- Vi har besøgt 15 virksomheder, og det har ført til fem projekter. Især møbelvirksomhederne

i Højer og Skærbæk viser stor interesse for at bruge aluminium i deres produkter. Desuden vil virksomheder i andre

brancher satse på nye produkter og i højere grad være producenter end underleverandører, siger afdelingschef

Jens Sandahl Sørensen, AluCluster.


Sammen med EUC Syd og Force Instituttet har AluCluster en ansøgning liggende

hos Erhvervsfremmestyrelsen om 50-60 pct. statslig medfinansiering til at blive regionalt vækstcenter. Budgettet er på

tre mio. kr. årligt og indbefatter tillige brugerbetaling fra virksomheder.Erhvervsfolk i bestyrelsen

De fem selskaber

og afdelinger af Hydro-koncernen udgør med sammenlagt 850 medarbejdere rygraden i aluminiumsklyngen i landsdelen, der desuden tæller

Mærsk Container Industri A/S i Tinglev blandt de store forbrugere. Sammen med yderligere en stor aluminiumsproducent, Sapa Profiler

A/S, Grenå, tilfører de fordelt over flere år AluCluster 600.000 kr. De betaler desuden for at have medarbejdere

på kurser.


Bestyrelsen i den nye fond er præget af de store virksomheder, der understøtter AluCluster. Som

formand ventes tidligere direktør for Sapa Profiler, Erik Schultz, der har 35 års erfaring fra aluminiumsproduktion, udpeget.
Desuden består bestyrelsen af administrerende direktør Bo Lybæk, Hydro Aluminium Tønder a.s, direktør

Niels Peter Ravn, Mærsk Container Industri, salgschef for storkunder, Per Graven Nielsen, Danfoss Drives, og direktør Per

Lyngå, Sapa Profiler. Udviklingsdirektør Henrik Juhl Kristensen er tilforordnet i den selvsupplerende bestyrelse.


-

Fremtiden ser positiv ud for AluCluster med de personer, der nu står bag, og de tilsagn om midler, der foreligger. Jeg er meget

enig i Bo Lybæks udtalelser til ErhvervsBladet forleden om, at vi nu skal have uddannet anden generation af industriarbejdere

her i regionen, siger Jens Sandahl Sørensen.


Et af AluClusters store projekter er, at 850 medarbejdere fra de sønderjyske

aluminiumsvirksomheder for tiden er på kurser for at forbedre deres færdigheder med materialet.

LandsdækkendeSamtidig er AluCluster i færd med at udbrede sin viden om bearbejdning af aluminium til virksomheder over hele landet.


-

Vi har udpeget 10 større virksomheder, som enten i forvejen arbejder med aluminium eller rummer et potentiale til at gå

fra stål til aluminium. Vi arbejder eksempelvis på et projekt, hvor en virksomhed bliver i stand til at levere badekabiner

udført i aluminium til renovering af den ældre boligmasse. Det er en billigere løsning end de tunge kabiner, der installeres

nu og er meget indgribende i bygninger, siger Jens Sandahl Sørensen.


Ud over at samarbejde med Designseminariet i Højer

er


AluCluster engageret i undervisningssektoren ved et fremstød på Tønder Gymnasium, hvorfra elever har

været på studiebesøg i Norge og Sverige.


Bestræbelserne virker tilsyneladende, for gymnasiet har en

højere frekvens af unge, der vælger den tekniske vej, end gennemsnittet.


AluCluster beskæftiger nu tre medarbejdere

men venter i løbet af få år at være en stab på syv-otte ansatte.