Alm. Brand Bank fordoblede overskud

Alm. Brand Bank satsede i 2001 på indtjening fremfor vækst, og overskuddet for hele bankkoncernen steg fra godt 61 til knap 114 millioner kroner før skat.

Det svarer næsten til en fordobling af overskuddet, mens balancen kun steg med knap 20 procent. Den stigning stammer primært fra udlån, som banken har satset hårdere på. Udlånet i banken steg fra at svare til 67 procent til 83 procent af indlånene. Men på trods af det stigende udlån har banken nedsat sine afskrivninger og hensættelser til tab fra 21,3 til 17,5 millioner kroner.

Tilmed har banken i 2001 introduceret udlån uden sikkerhed.

- Vi føler os dog rimeligt godt polstrede, siger bankdirektør Henrik Nordam, som oplyser, at kun omkring halvdelen af årets hensættelser går til realiserede tab.

Samlet har banken godt tre procent af sine udlån og garantier dækkede af den såkaldte korrektivkonto, der fungerer som buffer over for kunder, der ikke kan klare deres afdrag. Banken forventer da heller ikke højere tab på udlån fremover, selv om dens ind- og udlån forventes at vokse hurtigere end husholdningernes generelle opsparing og låntagning. Udlånene vil nemlig overvejende være baserede på sikkerhed i fast ejendom og biler, oplyser banken.

- Derfor vil en eventuel reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun have begrænset virkning på bankens drift, skriver banken i sin årsberetning.

Sammen med udlånene er investeringsområdet vokset kraftigt, hvilket har været med til at indbringe banken syv procent mere i gebyrindtægter end året før svarende til en stigning 8,7 millioner kroner.

Desuden har banken udvidet forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten, den såkaldte rentemarginal, så de samlede rente- og gebyrindtægter er steget med 69 millioner kroner til i alt 406 millioner kroner. Rentemarginalen steg i løbet af året fra 2,6 til 3,3 procent.

Eneste tilbagegang i bankkoncernens regnskab kommer fra Alm.

Brand Bilkredit, som på grund af faldende bilsalg oplevede tilbagegang i udlånene. Men på trods af de faldende udlån steg overskuddet i datterselskabet fra 12,7 til 18,9 millioner kroner helt efter bankens plan om at satse på indtjening fremfor vækst.

Også i år satser banken mere på indtjening end vækst. Først i 2003 og fremefter vil banken igen satse på at øge volumen.

/ritzau/