Alle var med - men kun fire blev tiltalt

Alle fik oplysninger om det omdiskuterede aktiekøb, men kun fire personer blev til tiltalt. I dag undrer Pia Larsen, medlem af Folketinget og tidligere medlem af Midtbanks bestyrelse, sig over forskelsbehandlingen.

Hvorfor er »kun« to fra direktionen og to fra bestyrelsen tiltalt i Danmarks største insidersag, når hele bestyrelsen løbende blev underrettet og samme bestyrelse i fuld enighed tog den omstridte beslutning om at købe aktier fra Realkredit Danmark.

Det pikante spørgsmål udgjorde et væsentligt element i forsvarernes procedure i Midtbank-sagen, hvor Højesteret vil afsige dom den 22. december kl. 12.00.

Fungerende rigsadvokat, Birgitte Vestberg, åbnede indirekte selv for diskussionen, da hun på førstedagen af Højesterets behandling af den yderst principielle sag understregede, at der blandt de fire tiltalte ikke var nogen synderlig forskel i vidensniveauet - og derfor mente anklagemyndigheden heller ikke, at der skulle være nogen større forskel i strafudmålingen.

Kovending
Reelt er der tale om noget af en kovending hos anklagemyndigheden i forhold til holdningen i henholdsvis byretten i Herning og Vestre Landsret, hvor vicestatsadvokat Jens Madsen, Bagmandspolitiet, udtrykkeligt lagde op til en differentieret straf til de tiltalte.

Forsvaret replicerede under gårsdagens retsmøde, at man var fuldstændig enig med Birgitte Vestberg. Der var ikke nogen forskel i den viden, som de enkelte tiltalte havde, men til gengæld driblede advokaterne det juridiske spørgsmål til også at omfatte den øvrige del af bestyrelsen.

»Forsvaret er enig med anklagemyndigheden i, at hele direktionen og de ni personer i bestyrelsen havde samme viden. Derfor vækker det også undren, at »kun« to medlemmer af bestyrelsen er blevet tiltalt. Alle i bestyrelsen blev orienteret om handelen den 6. februar. Alle i bestyrelsen havde samme viden om kontakten med Svenska Handelsbanken. Derfor fremstår det også som et udtryk for en vilkårlig handling, når enkelte ud af et kollektivt organ bliver tiltalt,« lød det fra advokat Jakob Lund Poulsen.

Birgitte Vestberg påpegede, at det var direktionen samt formand- og næstformanden, der havde størst »magt« internt i Midtbank - og selv om videnniveauet var ens omkring de afgørende beslutninger - var det naturligt at tiltale dem, som populært sagt havde mest at sige.

Forskelsbehandling
Pia Larsen, medlem af Folketinget for Venstre og mangeårig erhvervsordfører for partiet, var medlem af bestyrelsen i Midtbank som offentlig repræsentant i perioden, da den omstridte aktiehandel fandt sted. Hun er yderst overrasket over, at anklagemyndigheden gør forskel på de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

»Vi fik alle de informationer, vi ønskede. Der blev ikke holdt nogen oplysninger tilbage hverken for mig eller det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem. Som offentlig repræsentant var det min holdning, at jeg skulle sørge for, at få ført det til protokols, hvis jeg ikke var enig med en given beslutning. I hele forløbet op til fusionen med Handelsbanken og herunder købet af aktierne fra Realkredit Danmark, har jeg ikke en eneste gang protesteret over noget. Jeg ønsker naturligvis ikke at blive tiltalt, men det undrer mig da, at anklagemyndigheden i den grad gør forskel på bestyrelsesmedlemmerne,« siger Pia Larsen.

Pia Larsen oplyser, at flere år før aktiekøbet havde der været en periode, hvor hun og Jens Chr. Jørgensen - det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem - følte, at de ikke fik de nødvendige informationer.

»For at sige det på rent dansk, så brokkede vi os kraftigt over det. Derefter var der overhovedet ingen problemer,« siger Pia Larsen.

Ingen kontakt i månedsvis
Eskild Thygesen, tidligere næstformand i Midtbanks bestyrelse, er blandt de tiltalte. Jørn Friis, Eskild Thygesens advokat, understregede, at hans klient ikke på nogen måde havde været i kontakt med Handelsbanken i flere måneder, da Steen Hove pludselig en dag i februar 2001 ringede og orienterede ham om henvendelsen fra RD, der ønskede at sælge aktier til Midtbank.

»Samtalen tog ganske få minutter. Alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer fik en tilsvarende opringning fra Steen Hove. Alle sagde »ja« til købet af aktierne. Anklagemyndigheden mener, at det betyder, Eskild Thygesen er kriminel, mens der ikke er rejst tiltale mod andre,« sagde Jørn Friis.Læs de tidligere artikler i Midtbanksagen på www.berlingske.dk