Aktionærer kræver revurdering af Dansk Kapitalanlæg

En eller eller flere småaktionærer vil forlange en uvildig vurdering af købet af Dansk Kapitalanlæg ifølge Dansk Aktionærforening.

Læs mere
Fold sammen
En eller flere småaktionærer i Danmarks største ventureselskab, Dansk Kapitalanlæg, overvejer ifølge Dansk Aktionærforening i øjeblikket at forlange en uvildig vurdering af købsprisen for aktierne i selskabet.

En sådan vurdering kan først forlanges efter et tilbud om tvangsindløsning er offentliggjort, og det kan tidligst ske 3. januar.

De mindste investorer er sure over, at et konsortium, der ejer over 80 procent af aktierne og består af blandt andre ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Danske Bank, med al sandsynlighed får held til at overtage selskabet for en tilbudskurs på 360 kroner pr. aktie. Det svarer omtrent til den bogførte indre værdi af selskabet på 359 kroner pr. aktie.

»Det kræve kun én aktionær at kræve det her, og vi har i øjeblikket 25 medlemmer, som er dybt forargede over den måde, det her er foregået på. Og hvis ingen andre vil har jeg 75 aktier i selskabet, og så vil jeg,« siger Claus Silfverberg, direktør for aktionærforeningen.

En beregning foretaget af Erik Heidemann Simonsen, der sidder i foreningens generalforsamlingsudvalg viser, at Dansk Kapitalanlæg fra 1996 til starten af i år har solgt selskaber for 2,14 mia. kroner, 187 procent mere end den bogførte værdi på 745 mio. kroner.

Beregningen danner baggrund for aktionærforeningens påstand om, at selskabet bliver solgt for billigt. Claus Silfverberg mener mindst 485 kroner pr. aktie eller 35 pct. over det nuværende bud er på sin plads.

En aktionær, der forlanger en uvildig retslig vurdering af prisen i forbindelse med tvangindløsningstilbudet, kan imidlertid riskere at skulle betale for den, hvis retten finder, at anmodningen blot sker for at chikanere køberne eller forhale processen.

Betaling for undersøgelse
Som udgangspunkt er det dog majoritetsaktionæren, der skal betale for undersøgelsen, vurderer advokat Lars Schjødt i et notat for aktionærforeningen.

Det kan dog blive svært for de tilbageværende minoritetsaktionærer at få hævet prisen pr. aktie, fordi de rent faktisk er blevet tilbudt en overkurs for aktierne.

Aktien har nemlig siden august 2002 og før købstilbuddet handlet under indre værdi, blandt andet fordi kun omkring ti procent af aktierne handles frit. Resten af aktierne har ligget passivt hen hos de store investorer,i fonde hos Bankinvest og hos selskabet selv.

Aktionærforeningen mener dog, at sagen skal prøves alligevel, da problematikken vil dukke op stadig hyppigere i fremtiden, i forbindelse med handel af selskaber, der ikke er videre likvide på børsen.

»Vi har dokumentationen her sort på hvidt for, at selskaberne er optaget til en langt lavere værdi end de kan sælges til, og derfor kan man ikke blot kigge på aktiekursen,« mener Claus Silfverberg.

Søren Møller Nielsen, bestyrelsesformand for køberkonsortiet DKA Holding, der nu overtager Dansk Kapitalanlæg har ingen kommentarer til et muligt syn og skøn af købet, bortset fra at selskabet naturligvis ikke deler opfattelsen af, at prisen er for lav.Aktionærforeningen har udfærdiget et notat om, hvordan tvangsindløsningen kommer til at foregå. Det kan findes via forsiden på www.shareholders.dk.