Aktietip: Bare følg insiderne

Alm. Brand Henton har lavet en analyse af samtlige insider-handler i C20-indekset de seneste to år. Og konklusionen er klar: Som investor får man en fordel, hvis man følger insidernes dispositioner.

Det er i bund og grund ufattelig logisk.

Hvis man som investor ønsker at lave et godt afkast på at købe eller sælge aktier i en given børsnoteret virksomhed, hvilken person vil man så allerhelst have råd fra? Hvem har den bedste indsigt i virksomhedens aktuelle performance og tillige et særdeles kvalificeret bud på salg, indtjening og eventuelle banebrydende frasalg eller opkøb i den nærmeste fremtid?

Den administrerende direktør selvfølgelig - eller en anden såkaldt "insider", som er karakteriseret ved at have en betydelig indflydelse i virksomheden, altså en person med adgang til fortrolig viden og stor indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Alm. Brand Henton har analyseret de seneste to års i alt 237 insider-handler, helt præcist i perioden fra 1. juni 2005 - 13. juli 2007, som er foretaget blandt C20-aktierne - de mest handlede aktier på den danske børs.

Analysen viser flere interessante ting - men specielt to konklusioner er værd at bide mærke i:For det første klarer aktien sig betydeligt dårligere efter en insiders salg af aktier i den tre måneders periode efter salget end før salget. Der har i den undersøgte periode været 57 transaktioner af den art og kun 2 af C20-selskaberne har i perioden efter insiderens salg givet et højere afkast end perioden før.

For det andet er tendensen også, at når insiderne køber aktier i deres egen virksomhed, så klarer aktien sig også godt i de følgende tre måneder. Tendensen er dog ikke lige så klar, som når insiderne sælger, fordi i 3-måneders perioden op til købet har aktien også klaret sig rigtig godt.

- Disse to tendenser tilsammen tegner et billede af, at insidere tilrettelægger deres aktiebeholdning i selskabet efter deres tro på aktien, og da disse har bedre viden end udestående rammer de top- og lavpunkterne bedre. Vi kan dog ikke direkte konkludere, at man kan handle og tjene penge på at følge insideres handel. Dertil er vores sample for lille og årrækken for kort. Samtidig kan andre tidsperioder end netop 3 måneder frembringe andre konklusioner. Til gengæld kan handlen ses som en indikation på insideres egen tiltro til aktien, og den fremtidige performance, og man bør derfor være opmærksom på forskydelserne i insideres beholdning, skriver assisterende aktieanalytiker Bjørn Lund-Nielsen i analysen fra Alm. Brand Henton.

Tendensen, at aktien performer dårligere efter insiderens salg end i perioden op til salget, er tydeligst ved FLS, DSV og Sydbank, hvor aktierne i løbet af de tre måneder inden salget steg henholdsvis 11,8 pct., 17,8 pct. og 12,9 pct. Efter salget har aktien klaret sig mindre godt, hvor de tre pågældende aktier de efterfølgende tre måneder oplevede kursændringer på henholdsvis 1,9 pct., -8,4 pct. og 0,2 pct.

Insider-handlen kan deles ind i fire forskellige slags transaktioner. En insider sælger aktier, en insider køber aktier, en insider udnytter optioner, altså køber aktier med udgangspunkt i et options-program og endelig kan insideren udnytte optioner og efterfølgende sælge aktierne videre.

Når det gælder udnyttelsen af aktie-optioner med medfølgende salg, så tegner sig et markant billede. Hele 48 gange har insiderne udnyttet optioner og med det samme solgt aktierne videre, mens det kun er sket 15 gange, at insiderne udnytter optioner og efterfølgende beholder aktierne.

Når insiderne udnytter optioner og sælger videre med det samme, så er tendensen, at aktiens afkast har været god op til udnyttelsen, og mindre god efter. Aktiens performance efter salget har dog ikke været ligeså dårlig som ved et "normalt" salg.

Hvis man kigger på, hvilke selskaber hvor der har været en tydelig overvægt af henholdsvis køb og salg springer følgende selskaber i øjnene:

Vestas (12 køb, 2 salg), Danske Bank (11 Køb, 3 salg) og A.P. Møller - Mærsk (30 køb, 1 salg).

Modsat har der kun været salg i Novo Nordisk (0 køb, 12 salg, 11 options-udnyttelser med efterfølgende salg).