Aktieomsætning rekordhøj

Læs mere
Fold sammen
Den nominelle aktieomsætning var i 2001 338 mia. kr. svarende til 1,4 mia. kr. i gennemsnit pr. børsdag. Dermed er omsætningen

stort set uændret i forhold til 2000, der satte rekord med en aktieomsætning på 340 mia. kr. Siden midten af 1990''erne

er aktieomsætningen mere end firdoblet.


- Vi har igennem de senere år oplevet en betydelig stigning i aktieomsætningen

i takt med, at aktiekurserne er steget. Det er glædeligt, at aktieomsætningen kan fastholdes, selv når kurserne

falder, siger VP''s adm. direktør, Johannes Luef, som vurderer, at det tyder på, at aktiekulturen har bidt sig fast.


Der

var ved udgangen af 2001 udstedt 812 aktieserier i VP mod 754 ved udgangen af 2000. Det svarer til en cirkulerende nominel aktieværdi

på 251 mia. kr. mod 247 mia. kr. i 2000. Opgørelsen af værdipapiromsætningen i VP er udtryk for den pålydende

værdi af de beholdninger, som er flyttet fra en konto til en anden i VP''s registreringssystem, understreger VP. Det drejer sig

således ikke kun om værdipapirer, der er handlet. Omsætningen vedrører også værdipapirer, der

er flyttet. RB-BørsenUnderskud større end ventet

Staten fik i december et likviditetsmæssigt underskud,

der var næsten 11 mia. kr. større end budgetteret, viser en opgørelse fra Danmarks Nationalbank. Det såkaldte

nettofinansieringsbehov er således opgjort til 16,4 mia. kr. i december, hvilket svarer til et underskud i samme størrelsesorden.

I den seneste budgetoversigt fra august var der kalkuleret med et underskud på 5,5 mia. kr.


Ses på 2001 som helhed,

har staten i forhold til augustbudgettet et større overskud end planlagt, da det viser 22,5 mia. kr. mod et budgetteret overskud

på 14,8 mia. kr.


Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov var i december 19,4 mia. kr. I hele 2001 har det indenlandske

bruttofinansieringsbehov udgjort 81,1 mia. kr. Alene i december er der solgt indenlandske statspapirer for 1,9 mia. kr., mens der

i 2001 er solgt for i alt 87,7 mia. kr. RB-BørsenUændrede boligpriser i 2002Ejendomsmæglerne venter

stort set uændrede priser på ejerligheder i 1. kvartal 2002 og resten af året, mens der ventes uændrede til

lidt lavere priser på enfamiliehuse. Det viser den seneste forventningsundersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening

har foretaget blandt sine medlemmer på det private boligmarked - og som fremgår af medlemsbladet "Ejendomsmægleren".


I

4. kvartal 2001 har der været lidt lavere omsætning og priser af enfamiliehuse, mens salg- og prisleje har været

stabilt for ejerlejligheder. Det er især i Jylland og på Fyn, at ejendomsmæglerne rapporterer om lavere priser på

enfamiliehuse. Samtidig er liggetiderne endnu længere end i kvartalet før, især for enfamiliehuse, og især

i hovedstadsområdet. RB-Børsen