Aktiemarked har overreageret for negativt på nøgletallene

Der er størst sandsynlighed for, at det økonomiske opsving stadig er på skinner, mener Aktiezoom.dk. Her sættes

sandsynligheden til 75 pct. i den seneste udgave af Aktiezooms Månedsrapport.


Væksten i amerikansk økonomi

var meget stærk i 1. kvartal med en fremgang i BNP på 5,8 procent. De efterfølgende tal har dog været noget

mere afdæmpede, hvilket tyder på mindre vækst i de kommende kvartaler.


Blandt andet de ledende indikatorer

i Aktiezooms Konjunktur Barometer peger i retning af en vis opbremsning. Det har aktiemarkederne reageret meget negativt på.

Både Dow Jones og Nasdaq-indekset er faldet kraftigt i USA.


Spørgsmålet er derfor, om aktiemarkederne er ved

at overreagere - eller om økonomien er på vej mod en ny recession.


Aktiezoom mener, at der er 75 procent sandsynlighed

for, at de er ved at overreagere. 25 procent sandsynlighed for, at den globale økonomi er på vej mod en ny recession

- anført af USA.Positivt scenarie

Det äpositive" scenarie handler om, at det økonomiske opsving

stadig er på skinner i moderat tempo -efter en overraskende stærk vækstboble på 3-4 måneder efter 11.

september.


Baggrunden for, at Aktiezoom.dk stadig tror på fortsat fremgang i økonomien er, at de vigtigste ledende

indikatorer for økonomien og erhvervsklimaet stadig peger på positiv vækst.


Efter et meget voldsomt hop i

januar og februar, er de ledende indikatorer sevet lidt i marts og april. Men tilbagegangen kommer fra et meget højt niveau.

Forbrugertilliden, ISM for hhv. industrien og servicesektoren, det tyske IFO-indeks og råvarepriserne peger stadig den ärigtige"

vej trods en opbremsning på det seneste.


Meget tyder på, at aktiemarkederne har reageret på denne stagnation

- men glemt udgangspunktet, som jo er meget højt.


Samtidig ser det ud til, at aktiemarkederne ignorerer det forhold, at

den underliggende indtjening i virksomhederne nu er på vej frem, og at det private forbrug stadig er robust.

Negativt

scenarie

Det negative scenarie udløses, hvis de äskjulte" ubalancer folder sig ud. Og det er der desværre ganske

stor sandsynlighed for, mener Aktiezoom.dk, som sætter sandsynligheden til 25 pct.


For det første opfattes aktiemarkedet

i USA mere og mere som sygdomsramt på grund af de mange regnskabsmanipulationer og finanshusenes vellykkede forsøg på

at sælge næsten værdiløse internet- og teknologiaktier til naive privatinvestorer.


Samtidig er investorerne

ved at blive trætte af de mange "luftige" selskaber, som handles til høje nøgletal.


I det nærmest

fjendtlige miljø, hvor medierne virkelig går til den, forsøger topledelserne i de børsnoterede selskaber

at redde æren og skindet ved at skære hårdt og effektivisere. Det giver flere arbejdsløse og yderligere fald

i kapitalinvesteringerne. Det kan stadig svække privatforbruget og få boblen på boligmarkedet til at punktere.


For

det andet er væksten i pengemængden de seneste måneder stærkt aftaget. Stigende pengemængder er normalt

en god temperaturmåler for aktivitetsfremgangen i samfundet. I november steg M2-pengemængden med 11,6 procent - i april

dykkende væksten til 1,5 procent.


For det tredje er der problemet med USAs stigende betalingsbalanceproblem: underskuddet

er enormt og forventes at nå op på 6 procent af BNP i 2003. Indtil nu har det ikke været et problem at finansiere

underskuddet med fremmed valuta, men det er tilsyneladende ved at være slut nu.