Aktiemarked bestemmer udviklingen

Der er meget få nøgletal i denne uge, så det er aktierne, der bestemmer udviklingen på de finansielle markeder.


I

denne uge er det sparsomt med "tunge" nøgletal fra såvel USA som Europa. Enkelte nøgletal vil dog ifølge

Sydbank få opmærksomhed.


Banken peger således på, at tal for påbegyndt boligbyggeri fra USA for januar

er interessante, da tallene vil give en indikation af, om forbrugerne fortsat er optimistiske på denne front.


Industrirapporten

fra forbundsbanken i Philadelphia vil også komme i fokus, da det er et af de første industrital, vi får for februar

måned fra USA.

Forbrugerpriser

De foreløbige forbrugerpriser fra Italien for februar kan desuden give et første

hint om udviklingen i forbrugerpriserne for hele Euroland for samme måned.


Samlet set venter Sydbank, at tallene vil være

nogenlunde neutrale for de finansielle markeder, hvorfor det meget vel kan blive udviklingen på aktiemarkederne, der kommer

til at bestemme retningen på obligationsmarkedet i denne uge.

AktiemarkederI den forgange uge er de fleste aktiemarkeder

steget. I USA blev der offentliggjort tal for detailsalget. Tallene viste, at detailsalget eksklusiv biler steg 1,2 pct. i januar.

Dette var godt tre gange mere end forventet. Tallet indikerer, at den amerikanske økonomi er på vej ud af det økonomiske

tilbageslag, vurderer Nordea.


Luftfartsindustrien har det dog fortsat svært. I forlængelse af et stort underskud

og nedgang i passagertallet har British Airways valgt at fyre yderligere 5800 medarbejdere.


Nordea Invest har anlagt den vurdering,

og man kun investerer meget begrænset i luftfartsselskaber på grund af stor konkurrence inden for sektoren, og indtjeningen

for denne type selskaber er meget følsom overfor udviklingen i økonomien som helhed.