Aktieåret 2005: Stilhed før stormen?

Danske aktier har klaret sig fremragende. Meget tyder imidlertid på, at det bliver den omvendte verden i 2005: Danske aktier kommer til at halte efter de udenlandske aktiemarkeder.

SEKS GODE GRUNDE: Meget tyder på, at 2005 bliver et fremragende aktieår. I hvert fald når det gælder udenlandske aktier. De sidste to måneder af 2004 blev for det amerikanske aktiemarked overraskende positivt med markante stigninger. Og her mod årets afslutning steg de tre vigtige amerikanske aktieindeks over de tidligere toppe fra januar-februar 2004.

Hvad de færreste danske aktieinvestorer sikkert er opmærksomme på, så har det amerikanske aktiemarked ligget underdrejet i det meste af 2004. Som bekendt har danske aktier klaret sig fremragende. Meget tyder imidlertid på, at det bliver den omvendte verden i 2005: Danske aktier kommer til at halte efter de udenlandske aktiemarkeder.

Der er mange gode grunde til, at 2005 sikkert bliver et godt aktieår:

For det første har den økonomiske vækst i USA overrasket positivt de seneste kvartaler, på trods af tårnhøje oliepriser. Det underbygger opfattelsen af et fortsat solidt økonomisk opsving. For det andet ser det ud til, at oliepriserne nu er på vej ned. For det tredje er både de korte og langte renter stadig rekordlave. For det fjerde understøttes den globale økonomi at det kinesiske væksteventyr og af de velfærdsskabende effekter, som ligger i globaliseringen af produktion og samhandel.

For det femte er det amerikanske privatforbrug stadig meget solidt. Og for det sjette er optimismen blandt amerikanske erhvervsledere stigende, og blandt topcheferne i mindre amerikanske virksomheder på det højste niveau i 21 år. PERFEKT PLATFORM: Den markante fremgang i amerikanske aktier i november og december er kommet bag på de fleste professionelle investorer og private investorer. Mange af dem er stadig tilbageholdende, fordi de har krakket i 2000-2001 i baghovedet. De venter nu på at komme med på »vognen« og håber, at der vil komme en attraktiv købsmulighed ved et mindre tilbagefald indenfor de næste måneder.

Netop denne situation kan blive en perfekt platform for et traditionelt »januar-rally« med markante stigninger i årets førte måned. DANSK I DEFENSIVEN: Danske aktier bliver næppe samme succes som i 2004. Hovedparten af de danske aktier er defensive aktier, som klarer sig bedst i perioder med økonomisk usikkerhed, præcis som 2004 har været præget af. 2005 bliver givetvis igen vækstaktiernes år, hvor blandt andet teknologipapirer får et comeback.

Mens både økonomien og markedspsykologien lægger op til stigende aktiemarkeder, er der en stor joker i spillet. De globale økonomiske ubalancer er større end nogensinde, og disse ubalancer kan ramme aktiemarkederne som lyn fra en klar himmel og ændre radikalt på markedsudsigterne på få uger. UHOLDBART UNDERSDKUD: Især det enorme underskud på den amerikanske betalingsbalance er uholdbart, og svækkelsen i US dollar er ikke tilstrækkeligt til at »lappe« fejlen. Der skal meget mere dramatiske ændringer til i amerikansk økonomi: Markant stigende renter, en højere opsparingskvote med følgende lavere privat forbrug.

Man kan sige, at de amerikanske forbrugere fester videre som intet var galt, og det vil de sikkert fortsætte med, indtil ubalancen bryder ud i lys lue.

Og så vil det være på tide at trække sig hurtigt ud af aktiemarkederne.