AF-region har uddannet egne superbrugere

Læs mere
Fold sammen
AF-Ringkøbing amt med regionskontor i Herning har aldrig været BST-pligtig, men har alligevel gennem de seneste tre år

været medlem af BST.I dag har arbejdspladsen med ca. 100 medarbejdere fordelt på fem adresser sine egne mini-arbejdsmiljø

konsulenter.Det skyldes netop et kursus, BST Midtjylland har stablet på benene for arbejdsformidlingen. I et intensivt

forløb blev en halv snes AF-medarbejdere skolet i ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og indeklima, og de er nu arbejdspladsens

superbrugere, de øvrige medarbejdere kan henvende sig til, hvis der er eller opstår et problem i relation til arbejdsmiljøet.

De er ganske enkelt klædt på til at kunne fungere som rådgivere omkring edb-arbejdspladsen. Personalechef

Ole Christensen er én af dem, og han vurderer, at det har været en succes. Superbrugerne bliver brugt af de øvrige

kolleger.- Nogen revolution er det ikke, men kurset har været med til at understøtte en række af de andre

indsatser, vi foretager på arbejdsmiljøområdet, fortæller Ole Christensen.AF-regionen har bl.a. indført

et decideret arbejdsmiljø-budget.- Det er ikke muligt at lave et 100 pct. nøjagtig budget for indsatsen, for der

vil altid være nogle grænseflader, man ikke lige entydigt kan placere under budgettet. Tag f.eks. psykolog-hjælp

til ansatte. Alligevel hjælper budgettet os med at se, hvor og til hvad vi bruger pengene, forklarer personalechefen.AF

har også gjort sin arbejdspladsvurdering, APV''''en, mere dynamisk ved at gøre den elektronisk, så medarbejderne på

en enkel måde kan udfylde den på computer. APV''''en er i øvrigt blevet en integreret del af arbejdspladsens klimaundersøgelse.

Med den forstærkede fokus på arbejdsmiljøet melder ønskerne til kontorindretningen sig naturligt nok også.

I dag har 40 pct. af medarbejderne et hæve - sænke bord. Ole Christensen så gerne, at alle havde et, men det er

der ikke penge til på budgettet her og nu.- Vi satser på løbende forbedringer, men det er nu også værd

at huske på, at et hæve - sænke bord i sig selv ikke bare skaber et perfekt arbejdsmiljø. Hvis det psykiske

arbejdsmiljø på en arbejdsplads er dårligt, vil et bedre bord ikke hjælpe nævneværdigt. Tingene

skal ses i en helhed, og man må starte med de forbedringer, der umiddelbart giver de største gevinster, fastslår

personalechefen, som i øvrigt ikke selv har et hæve -sænke bord.Ole Christensen ser store perspektiver i

en form for sundhedsfremme-abonnementer, hvor det bliver muligt for virksomhederne på medarbejdernes vegne at tegne et abonnement

med en ekstern sundhedsvirksomhed, som medarbejderne kan trække på.Det vil give en langt hurtigere behandlingstid

til gavn for såvel den enkelte som virksomheden.- Jeg kunne godt forestille mig, at medarbejderne kunne træffe et

valg mellem en lønforhøjelse eller et sundhedsabonnement, som betyder, at de lynhurtigt kommer under behandling samtidig

med, at man hurtigt får indkredset årsagssammenhængen i forbindelse med en bestemt lidelse, siger han.