Ændret holdning til udligning

Læs mere
Fold sammen
Der ligger store besparelser for murer- og byggefimaer og for statskassen, hvis stat, amt og kommuner ville starte byggeri i oktober

kvartal i stedet for altid om sommeren. En sådan ændring samt et mindre tilskud til inddækning af stilladser, ville

give besparelser på driftsomkostningerne for virksomhederne og på dagpengeudbetalingen fra statskassen.Ligeledes

ville det være en stor fordel, hvis staten ville ophøre med besparelser på byfornyelse, der er faldet fra 2.5 mio.

kr. i 1997 til små 750 mio. i 2004.Derfor var der 30 pct. ledige murere sidste vinter i nogle egne af landet. Samtidig

kunne udgifterne til dagpenge for sæsonledige i stedet kunnet være blevet brugt til beskæftigelse i form af mere

byfornyelse, boligbyggeri og renovering.