Ældres forbrug skaffer flere i job

Spørgsmålet kan stilles om lande med relativt mange gamle forbrugere har et strukturelt lavt privatforbrug, der ligger som en dyne over væksten. Japan med en af verdens ældste befolkninger har i mere end ti år levet med en slæbeøkonomi.

Læs mere
Fold sammen
DET ER KLOGT AT SE FREMAD og være forberedt på morgendagens udfordringer. Ikke blot i vort privatliv, men også på samfundsniveau.

Ganske vist er det, som om det er blevet sværere at skønne over selv den nærmeste fremtid - lige som aktiemarkedet peger tendensen i nyhedsstrømmen i helt forskellig retning fra den ene dag til den anden. Faren for kostbare fejldispositioner som følge af en forkert tolkning af fremtidsudsigterne er derfor også forøget.

På et felt synes tendensen imidlertid klar: Gennemsnitslevealderen for industrilandenes befolkninger er i vækst, og det skaber forudsigelige demografiske forskydninger. Siden begyndelsen af 1980erne har samfundsforskerne forudsagt en udvikling med et relativt stort antal ældre i befolkningen, baseret på de enkelte fødselsårgangens størrelse, den aktuelle fødselshyppighed og dødelighed.DE OPRINDELIGE FREMSKRIVNINGER er løbende blevet justeret af Danmarks Statistik. Fødselshyppigheden har været stigende i de senere år. Danmark er et af de lande i Europa , hvor en kvinde i den fødedygtige alder sætter relativt flest børn i verden. Det burde forbedre balancen, men da mødrene tilhører de små årgange efter 1968, vil tilgangen langt fra kunne måle sig med de store årgange, der forlader arbejdsmarkedet. Om 20 år er mere end 1 million af de ca. 5,5 millioner danskere 65 år eller derover.I EN RÆKKE ANDRE EUROPÆISKE lande er den tilsvarende udvikling i ældreantallet så småt begyndt at blive et samfundsmæssigt problem. De har oplevet det, flere år før vi kommer i tilsvarende ubalance, fordi deres pensionsalder generelt har ligget lavere. De store offentlige pensionsordninger i en række af disse lande - typisk Italien, Tyskland og Frankrig - der baserer sig på udbetaling til dagens pensionister af de præmier, som aktive lønmodtagere eller deres arbejdsgivere indbetaler, er af samme grund i permanent fiskal krise.

Vi er heldigere herhjemme, fordi vi arbejder med såkaldt »fundede« pensionsopsparingsordninger, hvor det er vore egne, forrentede pensionspræmier, som vi til den tid får udbetalt. En danskers problem er således ikke, at hans pensionskasse kan gå i betalingsstandsning. Problemet er, hvor stor købekraft den fremtidige pension vil have - efter skat.EN AF MORGENDAGENS UDFORDRINGER vil derfor være kontrol med inflationsudviklingen. En anden, der vil have relation hertil, er udviklingen i det fremtidige skattetryk. I begge tilfælde træder vi på usikker grund.

Reel og omfattende mangel på arbejdskraft er en af de sikreste generatorer bag inflation, som hverken finansministre, folketing eller Vismænd har en chance for at bremse.

Mangel på arbejdskraft »i fremtiden« har i de senere år været et mantra for økonomer. Men det vil ikke være rimeligt at påstå, at de nævnte europæiske lande mangler ledige i dag - på trods af de yngre ældres flugt ind i pensionisttilværelsen.

Det ser ikke ud til at være hverken arbejdskraftmangel eller inflation, der plager de lande, der i dag har pensionistproblemer. Tvært imod - det er stagnation og ledighed, langt op i de højtuddannedes rækker. Og bemærk, at det ikke kun er et europæisk problem. Japan, der har en af verdens ældste befolkninger, har i mere end ti år levet i en slæbeøkonomi med tendens til deflation.

ER PROBLEMET DET, at lande med relativt mange gamle forbrugere simpelt hen har et strukturelt lavt privatforbrug, der ligger som en dyne over væksten?

De eneste ekspansive brancher vil være lægebehandling, hospitalsindlæggelser og - når videnskaben må kapitulere overfor naturen - bedemandsbranchen.