Ældre sælgere i lav kurs

Hvor den generelle ledighed er nede på 3,3 pct., er den for de ældre over 55 år på hele 11,3 pct. Den regionale

formand, Henrik Sørensen, udtrykker stor bekymring over udviklingen, som slet ikke er i tråd med politikernes megen snak

om, at der bliver brug for de ældre på arbejdsmarkedet de kommende år. Han mener, der i langt højere grad

skal satses på efteruddannelse. jcKlar besked fra DA

Det ville klæde Dansk Industri, hvis de klart tilkendegiver

overfor regeringen og overfor Dansk Arbejdsgiverforening, at man skal holde fingrene fra overenskomsterne, for det er, hvad DI også

har tilkendegivet overfor os, siger formanden for CO-industri, Max Bæhring.


- Det kan undre, at arbejdsgiverne tilsyneladende

ikke står mere vagt om overenskomstsystemet end tilfældet er. Der var ingen slinger i valsen hos arbejdsgiverne under

den forrige regering. Men tilsyneladende er arbejdsgiverne i dag til salg for en ret linser.


- Regeringens deltidsforslag er

et klart indgreb i overenskomsterne. Det må Dansk Arbejdsgiverforening tage afstand fra. Mangler arbejdsgiverne mandat til det,

kan de passende læse industrioverenskomsternes såkaldte præambel, hvor det hedder, at "Så længe

denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller

flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller

fremtvinge nogen forandring heri", siger Max Bæhring.aiBetaling for licens sikretLedelsen i Bioscan mener,

at selskabet er så godt som sikret betalingen for sine frasolgte licensrettigheder på det nordamerikanske marked. Køberen

er amerikanske E3 International, som mandag meddelte, at kapitaltegningen, der skal sikre , at E3 har en egenkapital på 34 mio. dollar

(ca. 283 mio. kr.) er ved at være afsluttet. Størrelsen af E3''s egenkapital er en betingelse for aftalen om licensrettighederne.


-

Vi regner med at få en endelig bekræftelse relativt hurtigt, men jeg kan endnu ikke sige, hvornår det bliver. Vi

ved, at tegningslisterne er fyldt ud, så vi er så sikre, som vi kan være. Jeg ser ingen risiko for, at vi ikke får

pengene. Den del af forløbet er kørt, siger adm. direktør Poul Ejner Rasmussen i Bioscan.


Bioscan venter,

at få en indtægt på 3 mio. dollar (ca. 25 mio. kr.), når aftalen om licensrettighederne undertegnes. Den samlede

aftale ventes at beløbe sig til 10 mio. dollar.


Aftalen skulle oprindelig være faldet på plads i oktober,

men den er blevet udsat flere gange. Udsættelserne førte blandt andet til, at Bioscan måtte nedjustere sine resultatforventninger

sidst i 2001, da det stod klart, at aftalen ikke blev gennemført i 2. halvdel af regnskabsåret. RB-Børsen

Denerco

overtager kapital

Denerco Oil har med virkning fra 31. december 2001 overtaget hele aktiekapitalen i LD Energi, som fortsætter

som et helejet datterselskab af Denerco Oil under navnet Denerco Petroleum, meddelte Denerco Oil mandag. Det nye datterselskab har

tre danske licenser: Cecilie med en deltagelse på 24,0 pct., Amalie, hvor deltagelsen er 10,761 pct., samt Lulita, hvor deltagelsen

er 10,914 pct. Parterne ønsker ikke at afsløre de finansielle aspekter af overtagelsen.


Ifølge administrerende

direktør i Denerco Oil, Flemming Kolkjær Sørensen, har formålet med købet primært været

at øge deltagelsen i Cecilie oliefundet, som ventes at blive sat i produktion i løbet af de næste par år,

samt Nini fundet, hvor selskabet deltager med 30 pct. Inden overtagelsen blev LD Energis aktier i Denerco Oil overdraget til LD Energi Offshore,

samtidig med at ejerskabet af dette selskab overgik til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. RB-Børsen

Nyt navn til

møbelfirma

Møbelimportfirmaet Marmorhuset i Tvis ved Holstebro skifter navn til Actona Company. Virksomheden, der blev

grundlagt for 20 år siden, sælger årligt 400.000 stole og 60.000 borde over det meste af verden. Selv om det gamle

navn nu er kvittet, har virksomheden fortsat marmorproduktion i Tyrkiet. jcFeriemesse med appelFerie-, rejse- og campingtilmessen

Ferie for Alle i næste måned i Messecenter Herning har haft stor appel til udlandet. Således deltager 23 lande med

deres officielle turistrepræsentationer. Blandt de nye deltagere finder man Den Dominikanske Republik, Dubai og Polen. jc