Ægtefælle kan skattefrit overtage virksomheden

Skattelovgivningen tillader børn, børnebørn og ledende medarbejdere at overtage en virksomhed under virksomhedsordningen uden, at det udløser skat. Nu får ægtefællen de samme muligheder.

Børnene kan gøre det, børnebørnene kan det også, ja selv ledende medarbejdere kan overtage en personligt ejet virksomhed, uden at det får omgående skattemæssige konsekvenser.

Men vil vor mor - eller i mere sjældne tilfælde vor far - overtage virksomheden, så falder skattehammeren med et brag. Det vil skatteminister Svend Erik Hovmand (V) nu råde bod på med et netop fremsat lovforslag.

Under forudsætning af, at forslaget bliver vedtaget, så vil en ægtefælle kunne indtræde i den oprindelige ejers skattemæssige situation og fortsætte virksomheden som hidtil. Først den dag virksomheden ophører, sker den endelige beskatning. I fagsproget kaldes det succession i levende live.

»Det ligner mest af alt en fejl, at ægtefællen ikke har været omfattet af disse regler, som har været gældende siden 2001. Men det er da godt, at der nu kommer en ændring,« siger skattekonsulent Mads Grønnegaard, Foreningen Registrerede Revisorer.

Øget ligestilling
Det er en afgørelse fra Ligningsrådet, som har sat Skatteministeriets jurister på arbejde. Konsekvensen af den eksisterende skattelovgivning på området blev nemlig, at en overdragelse mellem ægtefæller af en personlig ejet virksomhed under virksomhedsordningen blev betragtet som et salg. Og stod der penge på kontoen for opsparet overskud, så skulle skattefar have sin andel med det samme. Var det derimod børn, børnebørn eller ledende medarbejdere, der overtog virksomheden, skulle det opsparede overskud ikke beskattes før den dag, virksomheden ophørte.

Ægtefællen må i dag dog godt overtage selve driften af virksomheden, men ikke aktiver og passiver.

»Vi er godt tilfredse med den ligestilling på området, som lovforslaget indebærer. Virksomhedsoverdragelser mellem ægtefæller er måske ikke det, der sker oftest, men som forholdene har været hidtil, har beskatningen jo medført et dræn i likviditeten, som kan være til skade for virksomhedens fortsatte drift,« siger Christoffer Susé, juridisk konsulent i HTS - Handels, Transport og Serviceerhvervene, hvor en betragtelig del af de små virksomheder er organiseret.

Skatteministeren selv er heller ikke utilfreds: »Det er vigtigt for mig, at ægtefæller ikke er ringere stillet,» er hans kommentar til lovforslaget.