Administrative byrder rammer de små hårdt

Momsregnskaber, afgifter, årsregnskaber, skatteregnskaber og regnskabsindberetninger til Danmarks Statistik, rammer de mindste virksomheder

langt hårdere end de store - også selvom de store er omfattet af flere regler end mindre virksomheder.


Det viser

rapporten "Administrative byrder for erhvervslivet i Danmark år 2001", som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør

i dag sammen med den årlige afrapportering til Folketinget om "Erhvervslivet og reguleringen 2000/2001". Ifølge

rapporten har virksomhedernes størrelse vist sig at være den væsentligste forklaring på byrdernes omfang.


De

administrative byrder pr. beskæftiget er således væsentlig lavere for store virksomheder, end for de små,

viser rapporten, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.003 virksomheder foretaget i 2001. Værst ser

det ud for enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med ti eller færre ansatte, som ellers bl.a. er fritaget for at indberette

moms månedsvis.


Enkeltmandsvirksomheder har samlet set et byrdeniveau, der ligger intet mindre end 81 pct. over gennemsnittet

for hele erhvervslivet, mens virksomhedern med fra to til ti ansatte ligger 36 pct. over gennemsnittet. Virksomheder med over 50 ansatte

ligger til gengæld 60 pct. under gennemsnittet.


Samtidig viser undersøgelsen, at det, der virkelig trækker

tænder ud hos virksomhederne, er regnskabsområdet, som udgør mere end halvdelen, 51 pct., af de samlede administrative

byrder. Herefter følger løn og personale med 15 pct., byrder forbundet med produktion med 12 pct. og byrder i forbindelse

med omsætning - herunder import-eksportstatistikken Intrastat - med seks pct.


Mens Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fået

et rimeligt godt overblik over, hvordan de administrative byrder fordelte sig for virksomhederne sidste år, kniber det med at

få overblik over, hvordan udviklingen har været i mængden af byrder.


De seneste tre år har Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen arbejdet på at udvikle en målemetode med såkaldte modelvirksomheder, hvor de samme virksomheder

svarer på de samme spørgsmål om administrative byrder to år i træk.


Hidtil har problemet imidlertid

været, at antallet af virksomhederne i undersøgelsen har været alt for lille - ca. 180 i 2001. Derfor kan styrelsen

ikke konkludere noget præcist om udviklingen i fra 1999 til 2001.


Næste års rapport vil give et brugbart billede

af udviklingen fra 2001 til 2002, lover Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Sidste år blev panelet af modelvirksomheder udvidet

til ca. 1.000. Frafaldet ventes at være ca. 20 pct. Det betyder, at der vil være ca. 800 gengangervirksomheder i panelet. Dermed

bliver det muligt at konkludere på statistisk sikker grund.