Acers grundlægger vender tilbage

Det er 37 år siden, at Stan Shih var med til at grundlægge PC-producenten Acer. Og ni år siden, at han trak sig som formand. Nu er han vendt tilbage til en virksomhed i krise, og et ellers rost ledelsesskifte er gået i grus.

Foto: Scanpix. Stan Shih får brug for den utraditionelle tankegang, som han er kendt for, når han nu skal rette Acer ind på rette spor.
Læs mere
Fold sammen

Da Stan Shih i 2004 lod sig »pensionere« som formand for Taiwans nok mest kendte teknologivirksomhed, Acer, gik det ikke ubemærket forbi.

Han var bare 60 år og rendte på mere end én måde stik imod de kinesiske traditioner – blandt andet, at en grundlægger normalt bliver, indtil helbredet bare ikke kan længere.

Og ingen af hans børn fik lov til at tage roret. Faktisk havde han for længst gjort klart, at børnene under ingen omstændigheder ville få udleveret »nøglerne til kongeriget«.

Med hæld til åbenhed og god ledelsesskik havde han i stedet omhyggeligt forberedt et ledelsesskifte, som blev rost vidt og bredt. Ikke mindst fordi han lod den gamle garde i topledelsen vige for at lade nye kræfter og ideer komme til.

I dag står det klart, at Acer ikke længere ligger stabilt på kursen som den globale PC-producent, som Stan Shih på forbløffende vis forvandlede virksomheden til.

Røde tal har raseret bundlinjen siden 2011, og i sidste kvartal var underskuddet rekordstore 450 mio. dollar. Ingen af de andre store PC-producenter har tabt så meget terræn.

Det udløste i november en dramatisk udvikling, hvor først Shihs efterfølger, J.T. Wang, gik af, og så bare to uger senere også hans afløser, Jim Wong.

I stedet overtager Stan Shih atter roret – i hvert fald midlertidigt – for at rette op på skuden. Dermed indlemmes han i klubben af stiftere, der er vendt tilbage til deres virksomheder i krisetider, med Steve Jobs og Apple som nok det mest kendte eksempel.

Apples revolution

Det er netop Apple-revolutionen og smartphone- og tablet-fænomerne, der har undermineret Acers forretningsmodel, som primært bygger på salg af billige laptops til forbrugere. Det generelle PC-marked er i langvarig tilbagegang, og Acer har vist sig at være langt mere sårbar end f.eks. HP og Dell, som har fokuseret mere på erhvervsmarkedet og serviceydelser.

Ikke mindst er selskabet kritiseret for ikke at sadle hurtigt nok om for at følge med forbrugernes skift til mobil kommunikation.

Eller som den gerne åbenmundede J.T. Wang udtrykte det ved sin tilbagetræden: Acer skal lære at »bevæge sig meget hurtigere fra at tænke til at udføre«.

Det står klart, at strategien må lægges om. Og Stan Shih er sammen med medgrundlæggeren George Huang gået i tænkeboks for at foreslå ændringer i »vision, strategi og udførelse«.

Det er ikke første gang, at der står omvæltninger på menuen. Acer har været gennem en række omstruktureringer i sin levetid og flere gange vist overlevelsesevne ved at omstille sig.

Og det er ikke uden grund, at Stan Shih ofte er kaldt den taiwanske elektronikindustris gudfader.

Det, der i dag er kendt som verdens fjerdestørste PC-producent, startede oprindelig som en distributør af komponenter, grundlagt i 1976 af den ingeniøruddannede Shih, hans finansuddannede hustru Carolyn Yeh – der i en lang årrække holdt styr på regnskaberne – og fem andre venner.

Snart udviklede selskabet sig til kontraktleverandør af PCer til andre, men det var skiftet til egen udvikling og produktion af billige computere, der byggede Acers succes.

Det i en sådan grad, at Shih i 2000 helt »dekonstruerede« virksomheden ved at skille kontraktproduktion og en række andre områder fra for at fokusere klart på udvikling af computere til forbrugermarkedet.

Komponenterne indkøbes nu hos andre, for at sikre den bedste teknologi til den billigse pris.

Det var en forbløffende udvikling. Men i dag ligner Acers fokus altså en hæmsko.

Profit på andeæg

Stan Shih blev født i 1944 i de sidste dage af Japans besættelse af Taiwan og voksede op under ydmyge kår som genert enebarn.

Faderen døde, da Stan Shih var bare tre, og han måtte fra en ung alder hjælpe moderen – som han siden har beskrevet som et af sine forbilleder – med at tjene til livets ophold.

Det foregik ved at sælge andeæg og papirvarer. Og siden har han henvist til, at netop denne oplevelse gav ham et tidligt indblik i erhvervsøkonomi.

Således konstaterede han, at der var 50 procents avance på salg af papirvarer, men en lang lagertid. Og omvendt kun ti procents avance på æggene, men til gengæld en kort lagertid.

Reelt kunne han i sidste ende tjene mere på æggene, fordi de blev solgt i stor volumen.

Det ligner kimen til Acers senere forretningsmodel for salg af computere med hårfin avance i store mængder.

Spørgsmålet er så nu, om der skal fokuseres mere på »papirvarer«.

Under alle omstændigheder får Stan Shih brug for at vise, om han stadig besidder den utraditionelle tankegang, som han er kendt for.

Han har ry for at lade medarbejdere tale frit fra leveren, give en stor grad af autonomi, og levne plads til fejltagelser, som han efter eget udsagn »afskriver på uddannelseskontoen« ud fra sit ofte gentagne motto om evig lærdom.

Dertil kan føjes en ofte humoristisk tilgang til tingene.

Det er næppe noget tilfælde, at et af hans centrale koncepter går under navnet »den smilende kurve«. Det er hans bud på IT-industriens værdikæde, illustreret med en graf formet som et smil med produktudvikling/forskning og brand/service i smilehullerne og produktion nederst i buen.

Dernede skulle Acer altså helst ikke ligge og surmule.

Efter at han i 2005 havde trukket sig fra formandsposten, udtalte han, at stiftere har to måder at forlade deres virksomhed på, hvis det skal gøres ordentligt:

Enten at starte på noget andet, eller at trække sig helt. Under alle omstændigheder gælder det om at komme af vejen, så andre kan komme til, mente han.

Og startede så på noget andet – venture- og inkubatorselskabet iD SoftCapital, der også rummer flere gamle medlemmer af Acers topledelse.

Altså dem, som han i 2005 trak med sig ud, for at give plads til friske kræfter.

Men helt af vejen kom han altså ikke.