Accept af nydanskere

Det viser et særligt integrationsbarometer, som Gallup har foretaget for LO''''s Ugebrevet A4 efter interview med 941 arbejdere.

Langt de fleste indvandrere og flygtninge har kun kort uddannelse, og den praktiske integration sker derfor i høj grad blandt

arbejdere.


- Målingen viser, at arbejdere bliver mere positive af at arbejde sammen med indvandrere, siger lektor Hans-Jørgen

Nielsen.


Barometeret viser også, at gruppen på bunden af arbejdsmarkedet skiller sig ud fra arbejderne som helhed.

De kortuddannede og lavtlønnede er klart mere skeptiske over for nydanskere. Chefkonsulent Mogens Storgård Jacobsen fra

Gallup vurderer, at de faglærte føler sig presset til indvandrere i konkurrencen om jobbene nederst i systemet.

nikaLegater på nettet

Den papirløse legatansøgning er på vej til at blive en realitet.


DIS

og en række legatgivere udvikler sammen et legatansøgnings og -administrationssystem til brug på internettet. Systemet

bliver gratis for den studerende og gratis for legatgiveren. Og systemet bygger på oplysninger direkte fra den enkelte legatudbyder,

der selv lægger oplysningerne direkte på Internettet.


I dag findes flere private udbydere af legatinformation på

internettet af meget svingende kvalitet og for manges vedkommende skal der betales for ydelsen. Den nye legatportal, der får

adressen www.legatnet.dk og åbnes omkring den 1. juli, er garanteret af legatudbyderne selv i samarbejde med en række

erhvervs- og dimittendforeninger. nikaFlere erhvervsudlånDer var i årets første kvartal

en vækst i pengeinstitutternes udlån til erhverv på 16,4 mia. kr. eller 3,4 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik

mandag. Samtidigt stagnerede væksten i de erhvervsmæssige indlån. Blandt de erhvervsmæssige udlån var

det bygge- og anlægsvirksomhed samt industri, der tegnede sig for den procentvis største stigning med henholdsvis 7,5

og 5,8 pct. For lønmodtagere og pensionister var både udlån og indlån stort set uændrede. Pengeinstitutternes

samlede udlån steg i 1. kvartal med 15,3 mia. kr. eller 2,4 pct., mens indlån i pengeinstitutterne faldt en anelse med

1,5 mia. kr. eller 0,2 pct. i samme periode. Indlånsoverskuddet faldt således med 16,8 mia. kr. eller 10,8 pct.

RB-BørsenBenzinpriserne falderRoen har sænket sig en smule i Mellemøsten, og

det kommer de danske bilister til gavn. En række olieselskaber - først og fremmest OK Benzin og Dansk Shell - sætter

nemlig i dag prisen på benzin ned med 10 øre pr. liter. Diesel bliver fem øre billigere pr. liter, mens fyringsolie

falder 50 kr. pr. 1.000 liter. vlsFinanskøreplan for OKFinanssektoren er klar med en ny overenskomst for

de omkring 50.000 ansatte i henholdsvis banker og forsikringsselskaber til februar næste år. Det fremgår af en netop

underskrevet køreplan mellem parterne på området, blandt andre Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

samt Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening.


Forhandlingerne starter den 29. november 2002, hvor forhandlingsudvalget mødes

første gang, og afsluttes senest den 3. februar 2002.


Det forventes, at den nye overenskomsttekst herefter kan være

klar ved udgangen af februar 2003. Med den tidlige afslutning af forhandlingerne i 2003 er der god tid til at sætte sig ind

i den nye overenskomst, og der er også god tid til særoverenskomster og lokale aftaler om ny løn. Genforhandling

af lokale aftaler om ny løn skal være på plads senest den 15. marts, og særoverenskomsterne skal være

færdigforhandlet den 1. juni. nikaPopulære forsikringerDet bliver stadig mere populært blandt

de danske boligejere at købe en ejerskifteforsikringer. Sidste år blev der tegnet ejerskifteforsikringer ved halvdelen

af hushandlerne, og det er en markant vækst i forhold til året før. I år 2000 blev der kun tegnet forsikringer

i forbindelse med 30 pct. af hushandlerne. Mens det tilsvarende tal for 1998 var helt nede på mellem 10 og 12 pct. Opgørelsen

fremgår af det seneste nummer af tidsskriftet Forsikring, som udgives af forsikringsselskabernes brancheforening Forsikring

og Pension. -fmj