Aarhus United yder direkte ulandshjælp

Virksomheden Aarhus United har taget førertrøjen på i erhvervslivets forsøg på at afhjælpe verdens uligheder. Århus-firmaet bruger 100.000 dollar på projekter for kvinder og piger i Afrika.

Aarhus United yder direkte ulandshjælp - 1
Flere danske virksomheder går nu direkte ind i projekter i ulandene, der skal være en hjælp til selvhjælp og sikre bedre vilkår ikke mindst for kvinder og piger. Det er et led i en større social ansvarlighed gennem FN-projekter, som Aarhus United, Carl Bro A/S, Coloplast, Danfoss, Danisco, Grundfos, ISS, Lego og Novo Nordisk støtter. Foto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere
Virksomheden Aarhus United A/S går nu fra ord til handling i den verdensomspændende tendens, hvor erhvervslivet bevidst satser på at vise global social ansvarlighed.

Århus-virksomheden, der tidligere hed Aarhus Oliefabrik, vil sammen med FNs Udviklingsprogram UNDP gennem en række konkrete projekter lette dagligdagen for kvinder og piger i det fattige vestafrikanske land Burkina Faso.

»Projektet går blandt andet ud på at forsyne lokalbefolkningen med dieselmotorer, der vil gøre det lettere at få dagen til at hænge sammen for kvinderne, der ud over husholdningen også arbejder,« fortæller Jesper Korning, der er miljø- og kvalitetschef i Aarhus United.

Prisen for indsatsen vil i første omgang ligge i omegnen af 100.000 dollar (ca. 600.000 kroner).

Valget af netop Burkina Faso er ikke tilfældigt. Aarhus United er en af verdens førende producenter af højt forædlede planteolier, og en del af råvarerne i form af nødder opkøber virksomheden netop i Burkina Faso.

I første omgang var det planen at opføre en skole i det område af Burkina Faso, hvor Aarhus United får de særlige shea-nødder fra. Men den plan er indtil videre lagt på is, fordi Aarhus United gerne ville gøre mere end blot yde velgørenhed, forklarer Jesper Korning.

»Hvis vi af en eller anden grund skulle beslutte at indstille finansieringen af skolen, ville der være en risiko for, at den ville lukke. Det er ikke bæredygtigt,« siger Jesper Korning.

I stedet for fandt den danske virksomhed sammen med UNDP ud af at støtte de lokale kvinder og piger på anden vis. Tankengangen er, at når kvinderne og pigerne aflastes fra deres daglige pligter i hjemmet, bliver der mere tid til andre ting. Herunder til at arbejde mere med indsamlingen af nødder og dermed tjene flere penge. For pigerne kan aflastningen give mere tid til at passe skolegangen.

Samtidig har Aarhus United besluttet at købe nødderne uden om mellemhandlerne, og det vil også øge de lokales indtjening.

Børnearbejde
Udgangspunktet for projektet har været artikler i internationale medier om børnearbejde i Burkina Faso og andre vesteafrikanske lande. Børnearbejdet har især været udbredt i kakaoplantagerne.

Aarhus United besluttede at undersøge, om der også blev brugt børnearbejdere i de områder, hvor virksomheden får sine nødder fra. Undersøgelsen foregik blandt andet ved, at lokale medarbejdere samt udsendte medarbejdere fra Århus i bil kørte i alt 13.000 kilometer gennem seks forskellige lande i Vestafrika for ved selvsyn at tjekke arbejdsforholdene.

Resultatet viste, at der ikke indgik tvungen arbejdskraft i forbindelsen med produktionen af Aarhus Uniteds nødder. Og de børn, der var med til at indsamle nødderne, gjorde det sammen med familien og uden, at det forhindrede dem i at passe skolegangen.

På baggrund af undersøgelsen og de erfaringer, som Aarhus United gjorde sig i den forbindelse, besluttede ledelsen at gøre en særlig indsats for at forbedre leveforholdene for de lokale. Og det udmønter sig altså nu i de konkrete projekter for kvinder og piger.

Aarhus United er samtidig en af de i alt 16 danske virksomheder, der har valgt at tilslutte sig det såkaldte Global Compact-forum. Det er et samarbejde mellem FN og virksomheder fra alverdens lande. Samarbejdet, som FNs generalsekretær Kofi Annan har taget initiativ til, har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i verden.

Kontrol
FN opfordrer i Global Compact-samarbejdet verdens virksomheder til at fremme en ansvarlig optræden og en samfundsmæssig indflydelse der, hvor de nu opererer. Blandt andet skal virksomhederne afvise børnearbejde og sikre retten til kollektive overenskomster.

I forbindelse med Global Compact er FN og de involverede virksomheder ved at udvikle et system, der kan kontrollere, om erhvervslivet nu også i praksis efterlever spillereglerne om global social og miljømæssig ansvarlighed.

Der er således tale om en form for rapportering, som Aarhus United også har tilmeldt sig.

Blandt de øvrige danske virksomheder i Global Compact er følgende: Carl Bro A/S, Coloplast, Danfoss, Danisco, Grundfos, ISS, Lego og Novo Nordisk.