Århus udelukker små virksomheder

Århus Kommune kortslutter e-fakturaordningen for de mindste virksomheder. I kommunens indkøbskontrakter forbyder kommunen brug af de såkaldte LæsInd-bureauer, som letter det økonomiske pres på de små virksomheder.

En del leverandører skal punge ud for at levere til landets næststørste kommune, Århus. De må nemlig ikke bruge de såkaldte LæsInd-bureauer, når de vil sende elektroniske fakturaer til kommunen. De har værsgo at udvide økonomisystemet, så det kan sende elektroniske fakturaer direkte til kommunen.

Det rammer de mindre virksomheder hårdt på pengepungen: LæsInd bureauerne, der omsætter papirfaktuarer til elektronisk data, er netop indført som en løsning på de mindre virksomheders økonomiske og tekniske problemer med at sende e-fakturaer til det offentlige fra første februar næste år.

LæsInd-bureauet JWN Data er en ud af to »buffere« i det system, som forjages igennem i alle offentlige institutioner for tiden. Her er man overrasket og uforstående ove rfor Århus Kommunens taktik over for leverandørerne.

»Det er da løgn. Det gør de da ikke. Det har jeg ikke hørt om før. Det lyder helt vanvittigt. Det vil jo koste en formue for en lille leverandør at skulle få lavet de systemer, det kræver at sende direkte. Det, mener jeg faktisk, er ulovligt. Der er ingen, der kan tvinge leverandørerne til at sende elektroniske fakturaer. Der er jo derfor, man opfundet os,« siger administrerende direktør Jan Werum.

I Århus Kommunens indkøbsafdeling begyndte man allerede for et år siden at kræve, at de kontraktbundne leverandører kunne sende e-fakturaer. Og det er der en logisk forklaring på, mener Lars Sønderby, indkøbschef i Århus Kommune.

»LæsInd-Bureauerne leverer kun et minimum af data i deres e-fakturaer. Der er ikke oplysninger på varelinjeniveau. Det er de data, som vi skal bruge, når vi skal danne os et overblik over vores forbrugsmønster,« siger han.

Mangelfuld
LæsInd-bureauerne kræver indtil videre kun tre oplysninger fra leverandørerne. Vigtigst af dem er EAN-nummeret, som bruges til at identificere den offentlige betaler. Til gengæld leverer LæsInd-bureauerne ikke oplysninger om f.eks. varetypen. Det er der en grund til, mener Jan Werum.

»Hele tanken er jo at gøre det så let for de mindste virksomheder som overhovedet muligt. Det spolerer kommunerne, hvis de begynder at kræve e-fakturarer direkte fra de små virksomheder.«

I indkøbsafdelingen i Århus Kommune ser man anderledes på situationen for leverandørerne.

»Hvis leverandørerne vil indgå en indkøbskontrakt, så er der altså nogle krav. Det er ikke kun til elektroniske fakturaer. Vi kræver også elektroniske prislister og en række andre ting,« siger indkøbschef Lars Sønderby.

I Københavns Kommune mener man ikke, det er nødvendigt.

»Københavns Kommune lader leverandørerne frit vælge, hvorvidt man vil anvende LæsInd-bureauer,« siger indkøbschef i Københavns Kommune, Anker Oesten.

Hos JWN Data i Skovlunde vil Jan Werum gøre sit for at få forbudet i Århus Kommunes kontrakter annulleret.

»Jeg vil tage kontakt til Økonomiministeriet. Det er jo stik mod de hensigter, der er med loven,« siger Jan Werum.