Århus Amt sourcer ud

Århus Amts Bygnings- og Energikontor blev nedlagt fra 1. august. De 16 medarbejdere fortsætter arbejdet i det private

hos ingeniørfirmaet Rambøll og Årstiderne Arkitekterne.Halvdelen af medarbejderne, som består af ingeniører

og teknisk personale, er ansat hos Rambøll. Den anden halvdel bestående af arkitekter og teknisk personale er ansat hos

Årstiderne Arkitekterne.De to firmaer har dannet et konsortium "Rambøll Årstiderne", der overtager projektrådgivning,

energistyring og rådgivningsopgaver for Århus Amt, oplyser afdelingsleder Torben Bækgård, Årstiderne

Arkitekterne.Virksomhedsoverdragelsen er en "øvelse" i den forretningsgang, som må forventes at blive

meget almindelig ved gennemførelsen af kommunalreformen, hvor alle amternes medarbejdere sammen med opgaverne skal overflyttes

til nye regioner og kommuner eller til staten.Det ventes, at Århus Amt sparer op mod tre mio. kroner om året ved

at udlicitere Bygnings- og Energikontorets opgaver.Afdelingsleder Geo Viftrup Mikkelsen, Rambøll, har oplevet fusioner

og overtagelser af andre virksomheder mange gange, men det er fFørste gang, at han er med at overtage en hel afdeling fra det

offentlige.- Det er altid en krævende proces at fusionere eller integrere nye medarbejdere ind i en eksisterende organisation.

Vi i glæder os sammen med Årstiderne til at samarbejde med Århus Amt og de nye medarbejdere. Vi forventer at fastholde

Bygnings- og Energikontorets kunder og få fodfæste med nye opgaver i Århus Amt og den kommende Region Midtjylland,

siger Geo Viftrup Mikkelsen. er