Aalborg Universitet satser stort på brændselsceller

Energi. Med ansættelsen af ny professor og udenlandsk adjunkt lægger universitet op til kraftig oprustning i forskning inden for brint og brændselsceller.

Man finder otte mio. kr.

Ansætter en professor.

Ansætter yderligere en udenlandsk adjunkt.

Dét er opskriften på en kraftig styrkelse af forskningen i brint og brændselsceller på Aalborg Universitet.

Forskningen lægges ind i Institut for Energiteknik, der beskæftiger sig med mange forskellige energiteknologier. Brændselsceller er ikke noget nyt på universitet, men hidtil har der blot været to fastansatte lektorer på dette specifikke område. Desuden er fem ph.d. projekter i gang. Her og nu er der cirka en halv snes studerende, der er på vej til at uddanne sig som civilingeniører med speciale i brændselsceller.

Det hele får et stort løft efter sommerferien, fastslår lektor Søren Knudsen Kær, der er leder af forskningsprogrammet for brint og brændselsceller.

- Hidtil har vi bygget projekterne op omkring få, fastansatte forskere og skaren af ph.d'ere på kortere kontrakter, så når vores hold af fast tilknyttede folk nu fordobles, får vi mulighed for at satse meget mere aktivt på dette område, siger han.

Søren Knudsen Kær peger desuden på, at udvidelsen med de to nye forskerstillinger vil give mulighed for at udvikle studiemiljøet på blandt andet den nye energiuddannelse. I et mere aktivt forskningsmiljø vil de studerende nemlig få lettere adgang til at arbejde med relevante problemstillinger, blive tilknyttet forskningsprojekter med virksomheder og modtage bredere, forskningsbaseret undervisning.

Tæt samarbejde med koncernNetop samarbejdet med virksomheder vægtes meget højt i det nordjyske, hvor universitetets forskningsaktiviteter på området allerede har kastet én virksomhed af sig - SerEnergy A/S i Støvring.

Bag virksomheden står netop to universitetsforskere, Anders Risum Korsgaard og Mads Bang, som har udviklet en ny type brændselsceller, der, ifølge dem selv, har en række kvaliteter i forhold til de hidtil kendte brændselsceller.

De nordjyske iværksættere har i opstartfasen haft et tæt samarbejde med den etablerede Dantherm-koncern i Skive, der opererer med store vækstplaner om at gøre brændselsceller til et stort forrretningsområde.

Det er netop udviklingen af en helt ny brændselscelle-industri, der er et af de store perspektiver ved Aalborg Universitets nye satsning, mener Søren Knudsen Kær.

- Min helt personlige opfattelse er, at vi i Danmark nok ikke skal satse så meget på udvikling af selve grundteknologien i brændselsceller. Til gengæld er vi meget langt fremme, når det handler om at indføre brændselsceller som komponenter i systemer. Vi er dygtige til at få brændselsceller ud i produkterne, og her ser jeg meget store muligheder for et nyt industrielt væksteventyr herhjemme, tilføjer han.

Det Obelske Familiefond har ydet tre mio. kr. til det, der af samme grund kommer til at hedde Det Obelske Professorat i Brændselsceller. Med Aalborg Universitets eget bidrag bliver den samlede satsning på mere end otte mio. kr. over de næste fem år.

Hverken den nye professor eller den udenlandske adjunkt er endnu fundet. Søren Knudsen Kær venter, ansættelserne vil blive gennemført i løbet af efteråret.No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.0/886 - Release Date: 04-07-2007 13:40